Gent Gran i Salut. ‘La meva salut’, accés informàtic al teu historial

Organitzat per EAP Martorell Urbà

Dijous, 24 setembre – 2020 | 17:30
17:30 — 18:30 (1h)

Esplai de la Gent Gran de La Vila