Adif acaba les obres de construcció d’una base de manteniment d’infraestructures a Martorell

343

Adif ha executat les obres de construcció del nou edifici de la base de manteniment d’infraestructures a Martorell, que aglutina les dependències internes. Les instal·lacions, més modernes i operatives, acolliran les àrees de senyalització, comunicacions i via i obres.

Aquesta actuació, que ha suposat una inversió de 1.353.803 euros, s’emmarca en el pla global d’inversions que Adif està portant a terme per a la millora permanent de les instal·lacions i infraestructures de la xarxa ferroviària d’ample convencional.

Nou edifici de 1.300 m2
El nou edifici està format per una nau de planta única de 1.300m2 i estructura metàl·lica, que unifica els dos edificis que hi havia fins ara. En el seu interior s’ubiquen les oficines, que compten amb xarxa de veu i dades, els tallers, dos d’ells condicionats per a tasques de soldadura, els magatzems per als serveis de vies i obres, electrificació, instal·lacions de seguretat i comunicacions; dues naus centrals independents per albergar els serveis d’electrificació i vies i obres, una sala d’instal•lacions, una sala especial per a la direcció de protecció civil i seguretat i altres dependències auxiliars.

Fora de l’edifici, s’han construït tres zones de recollida de material, un punt net i un aparcament, i s’han restaurat dues vies auxiliars. A més, s’ha adequat la part superior de la parcel·la per l’accés del trànsit rodat, i a l’avinguda del Parlament de Catalunya s’ha executat una rampa d’accés de vianants.

El desmuntatge i reconstrucció dels dos nous trams de via (un directe i l’altre a partir de l’aparell de via a col·locar) ha servit per donar accés directe i per separat a la maquinària ferroviària a l’interior de cadascuna de les dues naus. A l’interior de les mateixes, la via compta amb un tram de fossat per a la reparació i el manteniment de la maquinària.