Adif licita un contracte per implantar l’ample internacional en el tram Castellbisbal-Martorell

941
Adif
Adif

Adif ha licitat el contracte de subministrament i transport de balast per a la implantació de l’ample internacional en el tram Castellbisbal-Martorell del Corredor Mediterrani amb un pressupost d’1.900.059,42 euros (IVA inclòs).

El contracte comprèn l’extracció de pedra per a la fabricació de 108.345 tones de balast, el seu emmagatzematge temporal en els apilaments reguladors de la pedrera, la preparació de les superfícies necessàries destinades a aquest ús i la seva càrrega amb destinació a les zones d’apilament establertes per Adif.

El contracte, amb un termini d’execució estimat de sis mesos, també inclou el transport del balast fins a les zones d’emmagatzematge, l’apilament i conservació fins a la seva càrrega final a l’obra.

El balast és la capa de material que s’intercala entre la plataforma i les travesses de la via. Es tracta d’un tipus de pedra amb unes característiques especials de resistència i duresa, que es caracteritza per la seva bona permeabilitat a l’aire i a l’aigua, contribuint a mantenir la capacitat per suportar càrregues de la plataforma.