ADIF licita un nou contracte de subministraments per implantar l’ample internacional al tram Castellbisbal-Martorell

498
Foto: Aeutransmer

ADIF ha licitat un nou contracte de subministraments per a la implantació de l’ample internacional al tram Castellbisbal-Martorell, que s’emmarca en el desenvolupament del Corredor Mediterrani a Catalunya.

En concret, s’ha licitat el subministrament, transport i descàrrega de 7.090 travesses de formigó per a l’execució de la via als túnels compresos en aquest tram amb un pressupost de 2.021.394 euros. El contracte es divideix en dos lots, el primer per al túnel de Martorell de via doble i pas sota l’AP-7, i el segon per al túnel de Castellbisbal de via doble per a la transició del túnel de via simple.

Les travesses a subministrar estan dissenyades per permetre simultàniament la circulació de trens d’ample ibèric (1.668 mm) i estàndard (1.435 mm) a velocitats màximes de fins a 200 km/h i 22,5 tones de càrrega màxima per eix.

El contracte inclou la fabricació de les travesses, la col·locació de les subjeccions, l’apilament en fàbrica i la càrrega i transport dels materials a les zones d’apilament fins al moment de la instal·lació en l’obra.

Una de les actuacions singulars compreses en el projecte d’implantació de l’ample internacional en el tram Castellbisbal-Martorell és la renovació integral de l’estructura dels dos túnels i l’adaptació de les seves dimensions a les normes d’interoperabilitat per permetre la circulació de trens en tots dos amples.