Recollida oli usat
Recollida oli usat

L’Ajuntament de Martorell ha adjudicat aquest gener el servei de recollida d’oli usat a l’empresa Olifil Serveis S.L, per un període de quatre anys. A Martorell es fa la recollida d’oli des del tercer trimestre de l’any 2014, sent municipi pioner en implantar un sistema integrat de recollida. Actualment, es compta amb 28 contenidors específics per a la seva recollida repartits a la via pública i el programa de recollida Oliklak a cinc escoles municipals.

El regidor de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge, Adolf Bargués, afirma que l’adjudicació implica “garantir i continuar un servei de gran impacte”. Des que es va posar en funcionament el sistema d’abocament d’oli usat de la ciutadania en els contenidors, “se n’han recuperat més de 30.000 litres, evitant així la contaminació de més d’un bilió de litres d’aigua, l’emissió de més de 40.000 kg de CO2 a l’atmosfera i el cost de quasi 15.000 euros en els processos de depuració”.

Adolf Bargués, regidor de Medi Ambient

La recollida d’oli usat a les escoles també ha contribuït a augmentar aquests valors. El programa, que segueix vigent, es desenvolupa a les escoles Lola Anglada, Mercè Rodoreda, Juan Ramón Jiménez, José Echegaray i Els Convents. “Consisteix en el repartiment entre els alumnes d’un recipient especial i adient per a la recol·lecta d’oli de cuina domèstic, anomenat Claki. Cada alumne s’emporta el seu Claki a casa i, un cop ple d’oli usat, el retorna a l’escola, on se li canvia per un de buit i net”, recorda el regidor.

Adolf Bargués, regidor de Medi Ambient

La gestió de l’oli usat recollit, la neteja i retorn dels Clakis no representa cap cost per als centres escolars. Amb més de mil famílies involucrades en el projecte, des del curs 2014-2015 s’han recollit més de 15.000 litres d’oli usat que han evitat la contaminació de 600 milions de litres d’aigua, l’emissió de 19.000 kg de CO2 i un estalvi de quasi 7.000 euros.

Tot i que en els últims dos anys la tendència d’abocament ha minvat, l’Ajuntament de Martorell segueix apostant per aquest servei, mantenint tots els punts de recollida a la via pública i el programa Oliklak a les escoles.

La recollida i recuperació d’oli usat té nombroses utilitats des de la producció de biocombustibles que poden ser emprats com a font d’energia alternativa als combustibles derivats dels hidrocarburs, a la fabricació de pintures i vernissos, sabons o productes de cosmètica.

Beneficis mediambientals de la recollida d’oli usat

L’oli usat és un element molt contaminant i el seu abocament incontrolat provoca greus problemes mediambientals en l’aire, l’aigua i el sòl. La presència de compostos de plom, fòsfor, sofre, etc. en l’aire, fa que quan aquest es crema, s’emetin gasos tòxics a l’atmosfera (aproximadament amb un litre d’oli no cremat evitem l’emissió de d’1,3kg de CO2).

Pel que fa als recursos hídrics, l’oli és indissoluble en l’aigua i s’estén formant taques sobre l’aigua del mar, rius i llacs com una pel·lícula impermeable que impedeix l’oxigenació correcta de l’aigua, per tant, altera la vida en aquests ecosistemes dificultant la respiració de peixos i plantes aquàtiques.

A la terra, l’abocament de l’oli usat pot perjudicar tant el sòl com les aigües superficials i subterrànies, afectant greument a la fertilitat en alterar la seva activitat biològica i química.

El grau d’afectació de l’oli en l’aigua és dels més contaminants, ja que amb un litre del primer queden afectats almenys 40.000 litres d’aigua. I és que, a més, els olis abocats de forma incontrolada dificulten els tractaments de depuració, encarint-ne els processos considerablement i derivant en un augment dels cànons i costos econòmics del servei de les estacions depuradores.