Aprovat el calendari de cobrament d’impostos i taxes en període voluntari pel 2016

536

El ple municipal de l’Ajuntament de Martorell ha aprovat, aquest dilluns en sessió ordinària, el calendari de terminis d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva per a l’exercici 2016. L’Impost sobre béns immobles (IBI) domiciliat es podrà abonar en tres terminis l’any vinent.

El període voluntari de cobrament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) serà del 5 de febrer al 5 d’abril. Del 2 de març al 5 de maig seran les taxes per l’entrada de vehicles a través de les voreres, per la reserva de la via pública per a guals, per la conservació del cementiri municipal, per servei de recollida de residus sòlids urbans a habitatges i pel servei de recollida de residus sòlids en establiments comercials i industrials.

L’Impost sobre béns immobles (IBI) urbana es podrà abonar del 5 de maig al 7 de juliol, mentre que l’IBI rústega s’executarà del 2 de setembre al 3 de novembre, i l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE) del 2 de setembre al 2 de novembre.

Rebuts domiciliats a través d’entitats bancàries
Com a novetat, “es fraccionarà en tres vegades el pagament dels rebuts corresponents al concepte d’Impost sobre béns immobles (urbana) domiciliats abans del 31 de gener de 2016. El primer càrrec en compte es farà l’1 de juny, el segon el 3 d’agost i el tercer el 3 d’octubre”, ha explicat el regidor d’Hisenda, Josep Casasayas, qui ha defensat l’equitat en la distribució dels terminis.

El portaveu del PSC, Lluís Tomàs, i el de Movem Martorell, José Simón, han demanat aplicar quatre fraccions de pagament a l’IBI per tal d’alleugerir la despesa de les famílies.

Pel que fa a la taxa del Mercat Municipal de les Bòbiles es fracciona en quatre cops: del 13 de gener al 12 de març, de l’1 d’abril al 2 de juny, de l’1 de juliol a l’1 de setembre, i de l’1 d’octubre a l’1 de desembre.

Els càrrecs en compte dels rebuts domiciliats del Mercat Municipal es realitzaran l’1 de febrer (primer trimestre), el 2 de maig (segon trimestre), l’1 d’agost (tercer trimestre) i el 4 de novembre (quart trimestre).

Es dissol el Consorci urbanístic La Sínia II-Horta de La Vila
El ple municipal ha aprovat, amb els vots a favor de CDC, ERC, PSC i PP, en contra de Movem Martorell i l’abstenció de SOM Martorell, la dissolució del Consorci urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) La Sínia II-Horta de La Vila de Martorell.

Els motius per a la dissolució del Consorci són “els criteris de racionalització del sector públic de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la creació de nous ens i la promoció de la dissolució dels existents, amb l’objecte de reduir-ne la seva dimensió”, ha explicat el regidor d’Habitatge, Adolf Bargués. També el fet que “aquest Consorci està completament inactiu i no es preveu que es desenvolupi l’ARE La Sínia-Horta de La Vila en un futur immediat”, ha dit.

Mocions aprovades
Tots els grups polítics municipals, excepte el PP que s’hi ha abstingut, han aprovat una moció presentada per Movem i SOM, esmenada per l’equip de govern, en suport a la demanda d’una nova llei reguladora del dret a un habitatge que cobreixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional i que inclogui les propostes presentades per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

Per unanimitat, s’ha aprovat la moció de suport a les víctimes de la talodomida a Espanya, proposada perl PSC, Movem, PP i SOM, per tal de demanar indemnitzacions, pensions vitalícies i gratuïtat dels medicaments per als afectats.

La moció en defensa de la rebaixa de l’IVA cultural que afecta a la creació i producció de proximitat i a l’accés de la cultura en l’àmbit local, també ha estat aprovada per totes les formacions representades al ple. La moció ha estat presentada pel PSC, SOM, Movem i PP.

El consistori ha donat llum verda a la moció, presentada per CDC, ERC, PSC i SOM, per demanar el deute que la Generalitat té amb les farmàcies, a la moció de suport a la creació de la prestació de Garantia +55, suggerida per l’UGT i presentada per tots els grups, i a la moció per sol·licitar a la Generalitat el compliment dels acords signats al Pacte per la infància i l’habilitació de les partides pressupostàries per a atorgar les beques menjador aquest curs al Baix Llobregat, proposada per CDC, ERC, PSC i Movem. Totes tres mocions han estat aprovades per unanimitat.