Augmenten les sol·licituds de la campanya de subvenció de llibres de text

362

1.311 famílies empadronades a Martorell, 154 més que el curs anterior, han sol·licitat els ajuts de la V campanya de subvenció de llibres de text per als estudiants matriculats a escoles públiques o concertades, instituts o centres d’educació especial. L’Ajuntament destina 45.000 euros a aquest ajut directe a les famílies i se’n farà càrrec del 30 per cent de la factura dels llibres de text o material substitutiu.

La partida econòmica que l’Ajuntament de Martorell destina aquest curs 2014-15 a la V campanya de subvenció de llibres de text ascendeix a 45.000 euros, com l’any passat. L’Ajuntament assumeix fins al 30 per cent, amb un màxim de 20 euros per Educació Infantil, 25 euros per Educació Primària i 30 euros per Educació Secundària Obligatòria.

Les dotacions econòmiques que es concedeixen sota aquesta convocatòria es destinen a les famílies empadronades a Martorell que tinguin fills matriculats a centres educatius públics i privats sostinguts amb fons públics, en algun curs des de segon cicle d’Educació Infantil fins al darrer curs d’ESO. Per a accedir a aquesta subvenció les famílies no han d’estar en deute en cap pagament amb l’Ajuntament de Martorell o el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones.

Les famílies que s’hi han acollit han hagut de lliurar el full de sol·licitud, acompanyat de la factura original del cost total dels llibres de text o original i fotocòpia, si no es vol lliurar la factura original, i del número de compte bancari. El pagament es farà efectiu durant l’estiu.