Barceló rep el diploma de formació bàsica per a voluntariat de Protecció Civil

884

La martorellenca Laura Barceló Limeres ha rebut el diploma de formació bàsica com a aspirant a voluntària de protecció civil a mans del director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), Jaume Domingo i el director de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Delort. És la condició prèvia perquè l’Ajuntament la pugui nomenar formalment com a voluntària i entri a formar part del registre especial de la Direcció General de Protecció Civil.

La jove martorellenca ha estat una dels 261 aspirants a voluntaris de protecció civil que ha rebut aquest títol a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) on hi ha assistit el regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament, Josep Casasayas i el sotscap de la Policia Local, Sergi Duarte.

Curs on line

A principis de 2014, la DGPC va actualitzar els continguts del curs bàsic de voluntari de protecció civil orientant-los a una formació principalment a distància, celebrant-se quasi ¾ parts on line, en combinació amb la formació pràctica. Des de l’any passat, el curs incorpora novetats com són el reforç dels aspectes psicosocials i els principis d’actuació, i tots aquells aspectes fruit de les modificacions del sistema de protecció civil i les emergències.

La jove, resident a Martorell, explica que “fa tres anys, la parella de la meva mare em va animar a ser agent de Protecció Civil. Estava en una època que volia nous reptes i aquest era un d’ells. En aquest curs he après els valors i principis del voluntariat de protecció civil així com aspectes psicosocials en relació al tractament de persones afectades per una emergència”.

També es formen en accions preventives en dispositius de risc i en tasques de suport a la resta de cossos d’emergència, sobretot a través del coneixement de les competències dels diferents cossos especialitzats (Bombers, Mossos d’Esquadra i policies locals, SEM, Agents Rurals) i en el coneixement de les altres organitzacions voluntàries que participen en les emergències (Creu Roja i ADF entre altres).

Els 261 nous voluntaris que han obtingut el títol del curs bàsic de voluntari de protecció civil formen part de 76 associacions municipals de voluntaris de protecció civil de les quals 25 estan en procés d’inscripció al registre especial de la DGPC (s’han de tenir primer aquests voluntaris formats pel registre) mentre que les altres 51 són associacions existents que ja figuren al registre especial.