Càritas forma alumnes en competències transversals al Centre de Promoció Econòmica

410

Des del passat mes de març i fins a mitjans de maig, el Centre de Promoció Econòmica de Martorell acull un curs per treballar les competències transversals bàsiques dels alumnes participants facilitant la seva inserció laboral. El curs està organitzat per Càritas i l’imparteix l’educadora social Concha Gutiérrez, amb el suport de Núria Nuñez, coordinadora de l’àrea de formació de l’entitat.

L’objectiu de la formació és facilitar la inserció laboral de les persones més desafavorides o en situació d’exclusió social millorant les seves competències transversals bàsiques. Les formacions laborals, tant bàsiques com específiques són necessàries en aquests moments en els quals l’acompanyament i seguiment d’aquestes persones es fa imprescindible per al desenvolupament i millora de les seves competències laborals i poder accedir a un lloc de treball.

Durant el curs, els alumnes treballaran “diferents àrees de competències de la comunicació com la disposició per l’aprenentatge i l’autonomia, la gestió emocional i el treball en equip”, afirma la formadora. També es treballen “les competències bàsiques d’expressió oral i escrita, la utilització bàsica de l’ordinador i finalment s’impartiran càpsules formatives en recerca de feina, elaboració del currículum, cartes de presentació i suport en l’orientació labora”.

Els alumnes d’aquest curs són usuaris de l’entitat Càritas que han superat anteriorment el nivell bàsic de castellà, formació que molts d’ells reben a través del CAIF, els Centres d’Acollida i Formació de Càritas.

Càritas
Càritas és una entitat sense ànim de lucre formada per voluntariat i professionals que treballa acompanyant als sectors més desfavorits, caminant amb la triple missió de denunciar, anunciar i transformar. Un dels programes en què treballa Càritas és la formació e inserció sociolaboral facilitant un acompanyament individualitzat als qui inicien processos d’inserció sociolaboral.