CDC, ERC i PSC defensaran el salari mínim de mil euros al Ple Municipal de dilluns

375
Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebra dilluns 20 de juny el Ple Municipal ordinari corresponent al mes de juny. Destaca la moció per a l’adopció del salari mínim de mil euros, que presentaran CDC, ERC i PSC; i la moció de suport a la llei d’aprofitament alimentari que proposarà el PSC. La sessió es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell i el web municipal, a partir de les 20.00h.

Ordre del dia

Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària: 17 de maig de 2016.

2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària: 30 de maig de 2016.

Dictàmens de l’Àrea de Serveis a les Persones

3. Proposta d’aprovació de la proposta de les dues festes locals per a l’any 2017. (EXP. 1900/2016-G).

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals

4. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP de suport a una llei d’aprofitament dels excedents alimentaris.

5. Moció que presenten els grups municipals de CDC, ERC i PSC per a l’adopció del salari mínim de mil euros.

Part de control

A. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.

B. Donar compte del decret de l’Alcaldia núm. 605/2016, de data 13 de maig, de nomenament d’un lloc de treball de personal eventual.

C. Interpel·lacions.

D. Preguntes.

E. Precs.