Comença la preinscripció a infantil, primària i secundària per al proper curs escolar

545
Comença la preinscripció escolar
Comença la preinscripció escolar

Aquest divendres, 29 de març, comença el termini de preinscripció per al curs 2019-2020 als ensenyaments d’infantil, primària i secundària. Les sol·licituds es poden lliurar fins al 9 d’abril a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), al Complex Educatiu Torrent de Llops, amb cita prèvia. A Martorell s’oferten 120 grups d’infantil i primària amb 2.968 alumnes, i 52 grups de secundària amb 1.518 alumnes.

En l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres adscrits. I per a l’ESO i el batxillerat, tenen preferència els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música o dansa, o que segueixen programes esportius d’alt rendiment.

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat s’apliquen els criteris generals de prioritat, que són els següents: si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa són 40 punts. Per proximitat del domicili al centre sol·licitat en primer lloc, 30 punts. Per proximitat del lloc de treball, 20 punts. Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Pel que fa a l’eliminació dels criteris complementaris de prioritat per malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs o per haver tingut el pare, mare, tutors o germans escolaritzats al centre, l’objectiu és afavorir la igualtat en l’accés al sistema educatiu. En aquest sentit, el Departament considera que l’escolaritat ha de ser equilibrada i el fet que un alumne passi per davant gràcies a aquests punts complementaris va en contra de l’equitat i de la igualtat en l’accés al sistema educatiu. A més, en el cas dels punts per malaltia crònica, actualment els menjadors escolars ja incorporen menús específics per a alumnat amb aquestes malalties digestives, com ara celíacs.

Preinscripció a l’OME amb cita prèvia

A Martorell, el procés de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria es realitza a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), al Complex Educatiu Torrent de Llops (c/ Josep Tarradellas, 11). El procés de preinscripció es fa amb cita prèvia.

L’OME comunica per escrit a les famílies el dia i hora per fer la preinscripció. Als alumnes de 6è dels centres escolars de Martorell se’ls lliura la carta amb la cita a la mateixa escola on estan escolaritzats. A les famílies que han de fer la preinscripció al segon cicle d’infantil (P3) se’ls fa arribar per correu. Per a qualsevol altra circumstància cal demanar cita a l’OME. Els horaris de preinscripció són al matí, de 9.30 a 13.00h, de dilluns a divendres; i les tardes de dilluns a dijous, de 15.30 a 20.00h.

Com a novetat d’enguany, la Regidoria d’Ensenyament lliura a totes les famílies que realitzen la preinscripció escolar una guia amb tota l’oferta formativa reglada.

Novetat als ensenyaments postobligatoris

Per als ensenyaments postobligatoris, la preinscripció per al curs vinent es podrà dur a terme del 14 al 21 de maig de 2019 en el cas de batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional, i d’arts plàstiques i disseny, i, del 29 de maig al 5 de juny de 2019, en el cas dels cicles de grau superior de formació professional, i d’arts plàstiques i disseny.

Per al curs 2019-2020 s’amplia, com a novetat, la preinscripció electrònica, que el curs passat es va incorporar en els cicles formatius de grau superior d’FP, i que enguany es podrà realitzar per a tots els cicles formatius de formació professional, tant de grau mitjà com de grau superior, i per a batxillerat.

La preinscripció electrònica comporta la possibilitat de presentar telemàticament la sol·licitud, sense necessitat de tràmit presencial. Tampoc cal aportar documentació en paper d’aquelles dades de què l’Administració ja disposi. Podeu consultar tota la informació sobre preinscripció i matriculació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/.