Comencen les accions formatives del programa ‘Joves per l’Ocupació’ al Molí Empresa

407

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, en col·laboració amb diferents municipis de la comarca, ha posat en marxa aquest mes les accions formatives del programa Joves per l’Ocupació 2015-16. Aquest projecte s’adreça a 70 joves de la comarca, 11 d’ells de Martorell, que participaran durant un any en una de les quatre especialitats formatives. Aquestes són: activitats auxiliars de magatzem, mantenidor integral, operari dependent de fleca, protecció i preparació de superfícies de vehicles o activitats auxiliars de comerç.

18 participants en el programa han iniciat la formació de mantenidor integral al Centre de Promoció Econòmica de Martorell, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h. La formació s’allargarà fins a finals del mes de juny.

El curs de mantenidor integralté una durada de 250 hores dividides en tres mòduls diferents: pintura, jardineria i electricitat. Un cop realitzada la formació, els alumnes tenen la possibilitat de completar els coneixements a través de pràctiques en empreses facilitant la seva inserció al mercat laboral amb un seguiment tutoritzat. Aquesta actuació té per objectiu l’adquisició dels coneixements pràctics necessaris pel desenvolupament adequat d’una ocupació, realitzant una activitat professional en empreses vinculades amb els sectors clau del projecte i generadors d’ocupació a la comarca.

Programa ‘Joves per l’Ocupació’

El programa Joves per l’Ocupació està impulsat per l’Ajuntament de Martorell a través de la Regidoria de Promoció Econòmica i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu.

El projecte està adreçat a 70 joves de la comarca d’entre 17 i 25 anys, desocupades i inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), al Registre d’Informació de Garantia Juvenil, i amb baixa qualificació que no disposen del graduat en ESO o malgrat que l’han obtingut, no han continuat amb els estudis abandonant el sistema educatiu.

Aquest programa pretén millorar l’ocupabilitat de les persones joves, i proporcionar-los una qualificació i unes competències professionals suficients que els permeti la inserció al mercat laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat i futur professional.

Els principals objectius del programa Joves per l’ocupació és donar suport a l’experiència pràctica, la formació i l’aprenentatge de les persones joves, mitjançant la combinació d’un conjunt d’actuacions integrades que fomentin la seva inserció laboral en empreses i el seu retorn al sistema educatiu.

Els participants en aquest innovador programa tenen l’oportunitat de rebre, durant 12 mesos, accions de tutorització i orientació laboral.