Contractades 21 persones en situació d’atur de Martorell a través d’un pla d’ocupació

399

L’Ajuntament de Martorell ha contractat 21 persones en situació d’atur del municipi mitjançant la subvenció rebuda a través del programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona. Els usuaris han fet, aquesta setmana, la formació en riscos laborals i avui comencen a treballar.

Els contractats treballaran fins al 20 de desembre de 2016 a diferents regidories. Els llocs de treball que s’han cobert a través d’aquest pla d’ocupació són 10 auxiliars administratius/ves (pels departaments de Comerç i Consum, Cultura i Museus, Biblioteca, Secretaria, Comunicació, Esports i Promoció Econòmica), 5 agents cívics/ques i 6 peons de brigada.

Tots els contractes són de sis mesos, excepte el contracte d’una administrativa adscrita a secretaria, només pels 3 mesos d’estiu, fins al 20 de setembre, tots amb una jornada laboral de 37,50 hores setmanals de dilluns a divendres.

En aquesta ocasió, el pla d’ocupació s’ha adreçat a persones en situació d’atur empadronades a Martorell, apuntats al Servei Local d’Ocupació i que no haguessin participat en projectes de plans d’ocupació anteriors. Aquests plans d’ocupació han estat cofinançats per la Diputació de Barcelona amb un import de 227.511,99€.

Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social
El programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social té com a finalitat fomentar l’ocupació de les persones aturades i, particularment, d’aquelles que formen part de col·lectius en risc d’exclusió social.

És un projecte de promoció de la contractació laboral de persones aturades per a la realització d’actuacions d’interès general, social i econòmic. Té com a objectiu fer front a l’increment considerable de les taxes d’atur i el progressiu empobriment de moltes famílies com a conseqüència de la crisi financera i econòmica i el conseqüent estancament del desenvolupament econòmic local. L’objecte és la generació d’ocupació i, en particular, el foment de l’ocupabilitat de les persones en edat activa que es troben aturades.

Aquest programa compta amb tres línies de suport, una de les quals fomenta l’ocupació mitjançant el finançament de les despeses derivades de plans locals d’ocupació d’ajuntaments de la província de Barcelona.

La línia de suport al finançament dels plans locals d’ocupació comporta la contractació o nomenament de nous treballadors que es trobin en situació legal de desocupació i que, preferentment, estiguin inscrits a un Servei Local d’Ocupació de la demarcació de Barcelona, per a treballar per un període mínim de tres mesos.