Dilluns comencen les obres de reurbanització de les cruïlles de la rambla de Les Bòbiles

401

El proper dilluns 8 d’agost començaran les obres de reurbanització de les cruïlles de la rambla de Les Bòbiles per tal de millorar-ne l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Es millorarà la seguretat dels recorreguts per a vianants en els creuaments de les cruïlles de la rambla i s’ampliaran les voreres incorporant espais residuals a la calçada.

Segons l’alcalde Xavier Fonollosa, “la rambla de Les Bòbiles és l’espai socialment més utilitzat pels nostres veïns i veïnes, i té un desgast que obliga a fer un correcte manteniment del paviment, enllumenat i jardineria. Això no ho podem fer durant l’any, sinó el període en què hi ha menys gent en aquest espai públic”.

Fonollosa ha explicat que “es millorarà la seguretat viària a les cruïlles i passos de vianants per evitar conflictes entre el vehicle privat i les persones”. Així, l’actuació preveu el desplaçament de l’inici dels guals de vianants en el límit del carril de circulació existent, reduint el pas de creuament actual a l’amplada del carril de circulació i augmentant la visibilitat i detecció de presència del vianant que vol creuar.

També s’ampliaran les voreres laterals en els límits dels vials que perpendicularment conflueixen a la rambla, amb l’objectiu d’eliminar espais residuals que s’utilitzen de manera incorrecta com a estacionament i reubicar els guals de vianants de les voreres laterals per centrar-los en el recorregut lineal de l’itinerari.

Les voreres es pavimentaran amb el mateix panot de l’existent en tota la rambla. Es col∙locarà una franja de paviment tàctil indicador de tipus direccional en el centre de tots els guals i un paviment tàctil indicador de botons a totes les rampes dels guals per on hi transitin els vianants.

Es repintaran tots els passos de vianants en la seva nova ubicació i es col·locaran senyals lumínics intermitents per avisar els vehicles de la proximitat del creuament. S’instal·laran noves papereres a tots els passos de vianants i nous embornals per millorar l’evacuació de les aigües pluvials.

Les obres contemplen que els diferents espais siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda mitjançant itineraris de vianants adaptats.