Dilluns es reprèn el curs polític amb la celebració del Ple Municipal

1228
Sala de Plens
Sala de Plens

L’Ajuntament de Martorell celebra dilluns, 16 de setembre, la sessió ordinària del Ple Municipal, la primera del curs polític després de l’aturada estiuenca. La podran seguir en directe, a partir de les 20.00h, a través de Ràdio Martorell (91.2 FM) i de l’streaming de l’emissora municipal.

Ordre del dia

a) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (29-07-19).

2. Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sol·licitada per la Fundació Privada Hospital Sant Joan de Deu, en relació a les obres consistents en la reforma i ampliació de l’Hospital, fase 0.0 – nou recinte d’instal·lacions, situat a l’av. Mancomunitats Comarcals, núms. 1-3 de Martorell. (exp. 2557/2019).

3. Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sol·licitada per la Fundació Privada Hospital Sant Joan de Deu, en relació a les obres consistents en la reforma i ampliació de l’Hospital, fase 1, situat a l’av. Mancomunitats Comarcals, núms. 1-3 de Martorell. (exp. 2396/2019).

4. Proposta de compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 240/2019, tramitat pel jutjat del contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona (exp. 215/2019).

b) Activitat de control

5. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de juliol de 2019.

6. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes d’agost de 2019.

7. Interpel·lacions.

8. Preguntes.

9. Precs.

10. Presa de coneixement de la renúncia del Sr. Lluís Esteve Balagué al seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de Martorell (exp. 2420/2019).