Dilluns se celebra el Ple Municipal ordinari del mes de juny per via telemàtica

551
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns 15 de juny, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari. Per tal de seguir complint amb les mesures de distanciament establertes, la sessió es durà a terme de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM), a través de l’streaming de l’emissora i en directe en aquest enllaç.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (18-05-20).

2. Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sol·licitada per diverses comunitats de propietaris dels edificis residencials del barri de Buenos Aires, en relació a les obres d’accessibilitat gestionades per mediació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. (exp. 1916/2020).

3. Proposta de resolució de la impugnació indirecta del conveni urbanístic signat en data 10 d’abril de 2008 entre l’Ajuntament de Martorell i la junta de compensació del Pla Parcial d’Ordenació del sector residencial La Sínia de Martorell (exp. 4868/2019).

4. Proposta d’exercici d’una acció administrativa consistent en una reclamació de responsabilitat patrimonial al ministeri de justícia derivada d’error judicial (exp. 1686/2018).

5. Moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) Martorell contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del govern d’Espanya.

6. Moció que presenten el grup municipal del PSC per exigir a la generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol.

7. Moció que presenta el grup municipal junts per Martorell per una recuperació socioeconòmica des de la proximitat.

b) Activitat de control

8. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de maig de 2020.

9. Interpel·lacions.

10.Preguntes.

11.Precs.