Dilluns se celebra la primera sessió ordinària de l’any del Ple Municipal

523
Ple Municipal Desembre 2017
Ple Municipal Desembre 2017

L’Ajuntament de Martorell ha convocat per aquest dilluns, 15 de gener, la primera sessió ordinària del Ple Municipal de 2018, que tindrà lloc a les 20.00h. Amb una desena de punts en l’ordre del dia, la sessió es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell 91.2 FM i online a través del Canal de Notícies.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (18.12.17).

2. Proposta de donar conformitat a la xifra de població de Martorell 1.1.2017, proposada per l’Institut Nacional d’Estadística (EXP.3820/2016).

3. Proposta d’aprovació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Martorell (EXP. 2371/2016).

B) Activitat de control

4. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de desembre de 2017.

5. Donar compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (EXP. 2270/2017).

6. Donar compte de l’execució dels pressupostos que integren el Pressupost General de 2017, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al quart trimestre de 2017 (EXP.2258/2017).

7. Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 BIS de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (EXP.1494/2015).

8. Interpel·lacions.

9. Precs.

10. Preguntes.