Dilluns s’obre el procés de consulta de dades per votar a les Eleccions del 20D

452

Del 2 al 9 de novembre, romandran exposades a les dependències de l’Ajuntament de Martorell les llistes electorals per a la convocatòria d’Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del 20 de desembre. Els martorellencs que ho desitgin podran comprovar les seves dades i, si s’escau, formular reclamació, segons els termes previstos per l’article 39.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

La comprovació de les dades es pot fer de dues maneres: per via telefònica 93 775 00 50 –extensions 6650, 6610 i 6648- o bé, de manera presencial a les oficines de l’Ajuntament -carrer del Mur 61, planta baixa-. L’horari d’atenció serà de 8.00 a 14.30h. També s’atendrà a la Casa Consistorial –plaça de la Vila 46-, de 14.30 a 20.00h, de dilluns a divendres.

Les dades es fonamenten en el cens tancat el dia 1 d’agost de 2015, amb les variacions del padró d’habitants produïdes fins el dia 30 de juliol de 2015. Les reclamacions es podran presentar a les oficines de l’Ajuntament de Martorell de manera presencial, aportant el DNI, passaport o permís de conduir.

L’exposició de les llistes electorals es basa en l’article 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral General, que obliga a exposar al públic les llistes electorals durant el termini de vuit dies, a partir del sisè dia posterior a la convocatòria d’eleccions. Aquest té el seu origen en el Reial Decret 977/2015 de 26 d’octubre, publicat al BOE número 257 de 27 d’octubre de 2015, que convoca eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, a celebrar el 20 de desembre de 2015. La inscripció al cens electoral és necessària per a poder exercir el dret a vot el proper 20 de desembre.