Dilluns s’obre el termini per sol·licitar la subvenció per al pagament de l’IBI

1383

El proper dilluns, 1 d’abril, comença el termini de sol·licituds per optar a les ajudes en el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI). La bonificació pot ser de fins a 200 euros i s’adreça a famílies monoparentals, amb rendes insuficients, de 65 anys o més o persones que posin un immoble a disposició de l’Oficina Local d’Habitatge (OHL) per al lloguer social.

Aquesta subvenció pretén fomentar el dret a l’habitatge de les persones residents a Martorell que siguin propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un pis o una casa, i incrementar el nombre d’immobles destinats al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges. La mesura es va aprovar en el Ple del passat febrer amb acord de tots els grups.

Les quatre modalitats beneficiades

El primer supòsit per accedir a la subvenció ateny les persones físiques que siguin titulars d’habitatges al terme de Martorell i que els hagin posat a disposició de l’Oficina Local d’Habitatge per a destinar-lo al programa de mediació per al lloguer social, com a mínim, durant un termini de sis mesos dins de l’any natural. La bonificació en aquest cas serà del 75% de la quota de l’IBI de l’habitatge, amb un topall màxim de 200 euros.

Sol·licitud del model de subvenció de l’IBI en acord amb l’OHL

La subvenció per a famílies monoparentals s’aplicarà als residents a Martorell que siguin propietaris, usufructuaris o arrendataris de l’habitatge on resideixen habitualment. L’import, fins a un màxim de 200 euros, dependrà del valor cadastral de l’habitatge: serà del 60% de l’import de l’IBI per a propietats valorades en fins a 50.000 euros; del 40% per a les de 50.001 a 80.000 euros; del 30%, per a les de 80.001 a 150.000 euros; i del 20% a partir dels 150.001 euros.

Sol·licitud del model de subvenció de l’IBI per a famílies monoparentals

Els ajuts a les famílies amb rendes insuficients s’aplicaran en el cas de l’habitatge habitual de residència i en funció dels ingressos bruts a l’any i al nombre de residents a la llar. Per a un únic resident, s’aplicarà la bonificació sempre que els ingressos anuals siguin d’un màxim de 13.500 euros; de 16.000 euros anuals en cas de dos residents habituals empadronats; de 20.000 euros anuals per a tres; de 24.000 euros anuals si són quatre; i 30.000 euros anuals per a cinc o més residents. El topall serà de 200 euros, i hi podran optar les persones empadronades a Martorell a data 1 de gener de 2019. En quedaran excloses les famílies en les que algun dels seus membres tingui un altre habitatge a Martorell en propietat.

Sol·licitud del model de subvenció de l’IBI per a famílies amb rendes insuficients

Finalment, les persones de 65 anys o més que visquin soles també es podran acollir a la bonificació de fins a 200 euros, sempre que els seus ingressos bruts anuals no superin els 13.500 euros anuals (entenent aquesta xifra com la suma dels ingressos provinents de sous i salaris, pensions de qualsevol tipus, subsidis i altres ajuts). I en quedaran descartades les que, tot i viure soles a Martorell, siguin titulars d’un altre habitatge a la població.

Sol·licitud del model de subvenció de l’IBI per a les persones de 65 anys o més

Totes les condicions i característiques d’aquestes ajudes en el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) queden recollides en aquestes bases.

Com fer la sol·licitud

Les sol·licituds per accedir a les bonificacions es podran fer des de l’1 d’abril i fins al 30 de maig, ambdós inclosos. Caldrà omplir el model corresponent i acompanyar-lo del DNI, NIE o passaport; dades bancàries i altres documents, que s’adjunten a les bases. Les peticions es podran presentar de manera presencial (a les oficines del carrer del Mur, 61) o bé al registre electrònic de l’Ajuntament.