El Banc de Sang i Teixits aconsegueix 14 donacions de plasma al Centre Cultural

328

El Banc de Sang i Teixits ha fet aquest dilluns una campanya de donació de plasma al Centre Cultural aconseguint-ne 14 donacions, 9 de primera vegada. Aquest component sanguini és molt important per a l’elaboració de diferents medicaments. Actualment, Catalunya n’és deficitària i no pot produir tots el medicaments amb el plasma dels donants de sang habituals.

El procediment, encara que és molt senzill, és una mica més lent que el d’una donació normal, doncs quan donem plasma, “hem de fer-ho connectats a una màquina que selecciona només la part líquida de la sang i ens retorna la part cel·lular”, ha explicat la responsable de Comunicació del Banc de Sang i Teixits, Marta Hernández. El procés dura uns 45 minuts.

Cada cop que es dóna plasma, es fa possible que malalts de tot Catalunya rebin els tractaments que els permeten fer vida normal. El plasma és la part líquida de la sang i representa el 55 per cent del volum sanguini total. Està format majoritàriament per aigua i proteïnes, entre les quals destaquen les immunoglobulines (anticossos), els factors de coagulació i l’albúmina.

El plasma és l’únic component sanguini deficitari
“La demanda de plasma és molt elevada i es preveu que continuï augmentant. Casa dia, malalts de tot Catalunya necessiten l’administració de medicaments elaborats a partit de plasma sanguini per als seus tractaments. Aquests medicaments s’anomenen hemoderivats i s’utilitzen cada vegada amb més freqüència per la seva àmplia aplicació terapèutica”, ha explicat Hernández.

Unes setmanes després de la primera donació, el donant de plasmafèresi rebrà una analítica a casa que inclou més paràmetres que l’analítica de la donació de sang total, com ara les proteïnes totals i un proteïnograma. A mesura que es repeteixen les donacions de plamafèresi, el donant va rebent aquesta analítica especial, de manera regular, cada sis donacions.