El Círcol acull una sessió formativa sobre el certificat digital per a entitats

344
Sessió formativa certificat digital a El Círcol
Sessió formativa certificat digital a El Círcol

La Regidoria de Comunicació, Cooperació i Participació ha fet aquest dijous al Centre de Serveis a les Entitats El Círcol una sessió formativa adreçada a les entitats per aconseguir el certificat digital. És un document electrònic que serveix per identificar-se de forma segura i realitzar tràmits per Internet amb garanties tècniques i jurídiques, i per signar documents electrònics amb validesa legal.

Les persones jurídiques (incloses les associacions i fundacions) estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit des del passat 2 d’octubre de 2016. El certificat electrònic serveix per efectuar gestions habituals com sol·licitar certificats d’estar al corrent de pagament amb Hisenda o la Seguretat Social; demanar o justificar subvencions; facturació electrònica; tràmits davant el Registre d’Associacions i el de Fundacions; inscriure’s al Registre de Grups d’Interès; notificacions electròniques de l’Agència Tributària o contractació de personal.

Míriam Riera, regidora de Comunicació, Cooperació i Participació, ha dit que “volem facilitar a les entitats que ho desitgin tots els tràmits per poder fer el certificat digital. Els hi hem fet una petita formació pràctica i preparat part de la documentació perquè el puguin sol·licitar. A banda d’aquesta sessió inicial informativa amb la documentació bàsica, els hi farem un acompanyament personalitzat”.

Míriam Riera, regidora de Comunicació, Cooperació i Participació

Les entitats hauran de tenir actualitzada la junta de l’entitat i els documents de les dades registrals de la Generalitat, com a requisit previ. A continuació, podran sol·licitar el certificat digital a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i demanar cita a l’Agència Tributària.

Un cop tinguin els documents que els donin a l’Agència Tributària tindran dues opcions: descarregar el certificat digital a l’ordinador de l’entitat (són necessàries unes adaptacions del navegador i seguir els passos per fer una còpia de seguretat), o demanar ajut a El Círcol per fer la descàrrega i finalitzar el tràmit.