El Govern autoritza al SOC licitar el contracte de gestió del Centre d’Automoció

506

La Generalitat ha considerat que la fórmula adient per la gestió i explotació del Centre és el d’un contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió per 25 anys, entre l’Administració i l’empresa privada, ja que les característiques del Centre requereixen d’un coneixement específic del sector i del desenvolupament d’estratègies per garantir elevats estàndards d’eficàcia.

El Centre de Formació Professional d’Automoció es veurà enriquit per la implicació directa de la indústria de l’automoció i alhora tindrà més capacitat de millorar la inserció laboral dels joves, la qualificació professionals dels treballadors i la competitivitat de les empreses.
Amb la posada en marxa del Centre Formació Professional d’Automoció, el Govern fa palesa la seva aposta per la formació, la innovació i l’excel·lència que situarà Catalunya com a referent europeu i internacional.

El Centre busca millorar la inserció laboral dels joves, impulsar la millora de la qualificació dels treballadors i la competitivitat de les empreses i reforçar l’atractiu de Catalunya per acollir inversions de les multinacionals del sector.

Situat a Martorell, el Centre de Formació Professional d’Automoció, adscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya, té l’objectiu d’oferir una formació integrada que englobi tots els subsistemes de formació professional així com l’assoliment per part dels alumnes de competències de tipus tècnics, transversals, d’actitud i específiques.