El Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua, un recurs per a cuidadors familiars

594

Dins els actes de la Setmana per l’envelliment actiu i la gent gran, Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Martorell ha organitzat, aquesta tarda a la biblioteca, una xerrada sobre el Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSEAM), una eina d’atenció a cuidadors de persones amb dependència. L’acte ha comptat amb la presència del regidor de Salut i Gent Gran, Albert Fernández, i el tècnic de Serveis Socials Bàsics, Xavier Tort.

“A través de les entrevistes per tramitar els ajuts de la Llei de Dependència, els professionals dels Serveis Socials Bàsics de Martorell vam detectar que alguns familiars amb parents a càrrec patien situacions d’angoixa i desgast emocional. El setembre de 2013, vam decidir posar en marxa el GSEAM per tal d’oferir atenció específica a familiars que exerceixen tasques de cura i atenció continuada”, ha explicat Míriam Sancho, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de Martorell.

Les sessions -de 10 a 12 a distribuir en un any- compten amb la supervisió dels professionals dels Serveis Socials Bàsics i de psicòlegs de l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat (AFA), entitat designada per la Diputació de Barcelona.

Álvaro González, psicòleg de l’AFA, ha definit els grups com “un espai de relació i aprenentatge on les participants puguin rebre un suport personal, emocional i professional que permeti compartir en grup les seves experiències derivades de l’atenció a persones en situació de dependència”.

Els efectes a nivell individual són “la millora de coneixements i informació, pràctica d’habilitats socials, augment de la capacitat per afrontar dificultats, alternatives a l’aïllament i la solitud, seguretat, ajuda i autoestima”. A nivell comunitari, “els participants se socialitzen, reforcen les indicacions dels professionals, normalitzen qualsevol anomalia i racionalitzen les demandes de serveis i recursos”, ha afirmat el psicòleg.

L’usuari Joan Coch ha reconegut que l’assistència continuada al GSEAM li ha reportat una disminució de l’estrès i una millora en l’atenció al seu familiar. També ha après a compartir experiències positives de cura i atenció, a dedicar-se temps a sí mateix, trencar la rutina diària i recolzar-se en altres familiars i amics.

Al GSEAM hi poden participar familiars que estiguin exercint com a cuidadors de persones en situació de dependència, encara que aquesta no estigui valorada. El grup es reuneix a les instal·lacions dels Serveis Socials Bàsics (carrer de Francesc Santacana, núm. 13, 2a planta. Casa de Cultura de La Vila). Telèfon 937 735 193.