El Molí Empresa obre inscripcions a un curs d’atenció a persones amb dependència

742
Curs d'atenció sociosanitària al Molí Empresa

El Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell ha obert el termini d’inscripció al Certificat de Professionalitat (CP) ‘Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials’. El curs engegarà el 9 de març, constarà de 460 hores i es desplegarà els matins de març a juliol al Molí Empresa, amb 15 places disponibles. Els alumnes que el superin obtindran una qualificació professional per tenir cura de persones depenents i amb discapacitats físiques, psíquiques i/o sensorials.

Aquest certificat pretén formar l’alumne per a que es dediqui professionalment a l’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, que aprengui tasques de gerocultura i que contribueixi a mantenir i millorar l’autonomia personal i les relacions amb l’entorn d’aquestes persones.

Curs d'atenció sociosanitària al Molí Empresa
Curs d’atenció sociosanitària al Molí Empresa

Requisits d’accés

Els requisits són disposar del Graduat escolar, ESO o equivalent, o bé la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà o bé la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys, o bé superar la prova de nivell. Es requereix que l’alumne tingui disponibilitat horària, que assisteixi obligatòriament al curs, que tingui motivació envers les ocupacions de l’àmbit sociosanitari i que no pateixi problemes físics greus i de resistència física.

Sessions teòriques al Molí i de pràctiques en empreses

De les 470 hores del curs, 370 són mòduls teòrics: al suport en l’organització en intervencions en l’àmbit institucional i en la recepció i acollida i organització d’activitats (100h); a la intervenció en l’atenció higiènico-alimentària en institucions (70h); a la intervenció en l’atenció sòciosanitària en institucions (70h) i al suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions (130h). També hi ha 20 hores de formació complementària i 80 de pràctiques professionals a empreses. Superat el curs, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) expedirà el títol que acreditarà l’alumne a desenvolupar tasques professionals en aquest àmbit.

Calendari i inscripcions

El curs engegarà amb una classe inicial el 9 de març de 2020 (de 10.00 a 12.00h) i es desplegarà fins el 27 de juliol d’enguany, de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00h. Prèviament, hi haurà una sessió informativa i d’inscripció el 13 de febrer (10.30h) a la sala de Conferències del Molí Empresa, en la que caldrà adjuntar curriculum vitae, còpia del DNI o NIE, del full d’inscripció a l’Oficina de Treball, de l’informe de vida laboral i del títol i/o certificat de formació que acrediti el nivell acadèmic. El dia 21 de febrer (10.30h) es farà, al mateix lloc, la prova de competències.

Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç al web del Molí Empresa, escriure al correu electrònic moliempresa@martorell.cat, trucar al telèfon 93 775 31 01 i al 93 665 58 75 o bé enviar un WhatsApp al 638 44 85 83. La preinscripció es pot fer descarregant i emplenant aquest document.

Curs d'atenció sociosanitària al Molí Empresa
Curs d’atenció sociosanitària al Molí Empresa