El Molí Fariner posa en marxa el primer d’una sèrie de cinc cursos de Formació Ocupacional

1186
Formació Ocupacional al Molí Empresa
Formació Ocupacional al Molí Empresa

Una quinzena de persones han iniciat aquesta setmana les classes del primer dels cinc cursos de Formació Ocupacional que s’impartiran en aquesta nova convocatòria 2018-19 al Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell. Es titula ‘Activitats auxiliars de Magatzem’ i s’adreça a persones en situació d’atur que volen aprendre una nova ocupació. Els cinc cursos els subvenciona el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) dins la convocatòria d’accions de formació d’oferta adreçats prioritàriament a treballadors desocupats, i no tenen cap cost per l’alumne.

El nou curs certificat de professionalitat és un CP de nivell 1 de 250 hores, estructurades en 3 mòduls formatius (170 hores), formació complementària (40) i pràctiques professionals no laborals (40). El principal objectiu és realitzar tasques com ara operacions auxiliars de magatzem, recepció, desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de manera coordinada o en equip. Tot plegat sota la supervisió d’un responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos.

La formació iniciada el dilluns 14 de gener finalitzarà el 12 d’abril i es realitzarà de forma intensiva de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00h al Centre de Promoció Econòmica de Martorell.

Formació Ocupacional al Molí Empresa
Formació Ocupacional al Molí Empresa

Programa de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP)

El FOAP té com a finalitat oferir a persones treballadores, prioritàriament desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores de l’àmbit territorial català.

En el marc d’aquesta nova convocatòria, des del Centre de Promoció Econòmica es realitzaran quatre cursos més: Curs ‘Anglès B1‘ (285 hores), Curs ‘Anglès A1‘ (195 hores), el Certificat de professionalitat ‘Activitats auxiliars de comerç‘ (310 hores) i el Certificat de professionalitat ‘Operacions Auxiliars de serveis administratius i generals‘ (470 hores).

Informació i preinscripcions

Per participar en el procés de selecció cal consultar els diferents programes dels cursos i que hom valori si reuneix els requisits previstos en cadascun d’ells i la idoneïtat de l’horari i calendari establerts. En cas afirmatiu, caldrà omplir el formulari de preinscripció online o bé adreçar-se al Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n. 08760 Martorell), al telèfon 93 775 31 01 o al correu electrònic moliempresa@martorell.cat, qualsevol dia de dilluns a divendres (10.00 a 13.00h), omplir el full de preinscripció i portar la documentació necessària. Aquesta inclou el Currículum Vitae, la còpia del DNI o NIE, la còpia del full d’inscripció a l’Oficina de Treball i còpia del Títol i/o certificat de formació que acrediti el nivell acadèmic requerit pel curs o cursos sol·licitats.