El ple aprova un pressupost que accentua el suport a les famílies i la millora dels barris

339

Les ajudes a les famílies i a la dependència i les millores a la via pública són dues de les accions prioritàries del pressupost municipal 2016. El ple va aprovar ahir un pressupost municipal global de 33,4 milions d’euros per l’Ajuntament, d’11,6 MEUR per al Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i de 0,1 MEUR a l’empresa municipal Gessòl. L’increment global del pressupost ascendeix un 2,8%. Les inversions previstes per a aquest any sumen 3 MEUR i en destaquen projectes com el Parc fluvial o les millores als barris, especialment als de Can Carreras, El Pla i Verge del Carme.

L’Ajuntament de Martorell va aprovar en el ple ordinari d’aquest mes de febrer un pressupost estructurat en quatre àmbits estratègics que coincideixen amb quatre dels cinc eixos del PAM: l’atenció a les persones i el suport a les famílies, la millora de l’espai urbà i l’entorn natural, la represa econòmica i la millora de l’ocupació, i la transparència i la participació.

Atenció a les persones
En l’àmbit de l’atenció a les persones, destaca el programa de suport a les famílies en situació de crisi, que augmenta prop del 50% i se situa en els 663.400 euros, i que inclou diversos tipus d’ajudes: d’urgència social, de necessitats materials i econòmiques (ajuts a la suficiència alimentària, ajuts per al centre de dia, respir per a les famílies, suficiència energètica, etc.) i d’entorn social i relacional (ajudes individuals per als serveis que ofereix el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell o entitats adherides). També s’incrementa un 50% la partida del Servei d’Atenció a la Dependència (que creix fins als 307.000€). Les subvencions i els convenis amb les entitats sumen 456.000 euros i augmenten un 19% respecte l’any passat.

Partides destinades als barris
En la millora de l’espai urbà i de l’entorn natural, la partida destinada als barris aquest any 2016 és de prop d’1,5 milions d’euros. Tot i que hi ha previstes millores en cadascun dels barris de Martorell, enguany hi haurà una actuació més important a Can Carreras, El Pla i Verge del Carme. Dins del capítol d’inversions, també hi ha altres projectes urbanístics importants com el desenvolupament del Parc Fluvial a l’entorn del riu Anoia (100.000€) o les reformes d’El Progrés i d’altres edificis municipals (950.000€).

Economia i ocupació
Per generar activitat econòmica i ocupació, l’Ajuntament aporta prop de 600.000€ en el pressupost de 2016, però la majoria d’accions que realitzen els departaments de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme es fan mitjançant subvencions que aconsegueixen d’altres administracions. L’any passat, per exemple, el pressupost inicial destinat a aquest àmbit era similar al d’enguany i, finalment, es va incrementar en un 1 milió d’euros més per les subvencions obtingudes per a polítiques de foment de l’ocupació (com ara plans d’ocupació, formació ocupacionals, etc.).

Transparència i participació
La transparència i la participació són també estratègiques en el pressupost de 2016. Per al foment de la transparència i la millora de l’administració electrònica hi ha previstes inversions de més de 200.000 €. En el cas de la participació ciutadana i el suport al teixit associatiu, es dota de recursos el Consell d’Infants (constituït diumenge passat) i es desenvolupa el projecte del Centre de Serveis a les Entitats amb la segona fase de rehabilitació de l’edifici d’El Círcol, que donarà cabuda i serveis a les associacions de Martorell.

Llum verda amb el suport de l’equip de govern
El pressupost de 2016 va ser aprovat amb els 11 vots de l’equip de govern de CDC i ERC, i el vot contrari de tots els grups de l’oposició: PSC, Movem Martorell, PP i Som Martorell.

El regidor d’Hisenda Josep Casasayas va defensar que “s’incrementa molt poc respecte a l’any passat, en un 2,8%, i això es deu al fet que no hem augmentat impostos ni taxes”. Va afegir que “hem destinat més diners a ensenyament, benestar, cultura i esports, i hi ha una partida de més d’un milió d’euros destinada a despesa social”. Es va referir al fet que “amb aquestes xifres, el deute municipal amb les entitats bancàries és de tan sols el 54%, mentre que el govern central estableix com a límit permès el 110%”. Finalment, va respondre a algunes acusacions de falta de participació ciutadana destacant que “des de l’equip de govern treballem per a l’elaboració d’un programa de participació en els pressupostos de l’any vinent”.

El portaveu del PSC, Lluís Tomás, va criticar que “no s’hagi fet una reunió participativa per presentar el pressupost i recollir propostes, com s’havien compromès” i que “s’hagi trigat tant en la presentació del pressupost”. Tomás va dir que “en positiu, els destaco que no han augmentat els impostos i que la previsió que han fet és força ajustada”. El grup socialista també va fer onze propostes alternatives encarades principalment a temàtiques de mobilitat reduïda, via pública i ocupació. Set d’aquestes propostes “ja formen part del pressupost”, segons el regidor Casasayas.

Movem Martorell va votar en contra del pressupost i la regidora Asunción Moreno va dir que “té una nula intenció d’establir diàleg amb l’oposició i de fer-lo participatiu. És continuista i poc transparent, i conté inversions a les que no podem donar suport perquè no vénen detallades”. El seu grup va encarar les propostes alternatives cap a temàtiques d’ajudes socials, a fomentar la reducció de la despesa energètica i a la reactivació econòmica.

El popular Francesc Arpal va titllar-lo de “continuista”. Va lloar que “l’estat augmenti les inversions en 270.000 euros, mentre la Generalitat fa quasi la mateixa aportació d’altres anys, de tan sols 216.000 euros. No hi ha diners per als municipis però sí per a la televisió i ràdio públiques”, va afegir. Per Arpal, el pressupost és “unilateral, vostès ens han deixat al marge. Hagués estat millor sumar voluntats polítiques i fer més processos participatius”.

Finalment, la representant de Som Martorell, Raquel Pérez, va dir que “és una proposta inconcreta, ambigua, partidista i poc rigorosa en alguns casos, amb partides massa inflades en alguns àmbits, orientades a tenir estalvi i romanent de caixa a finals d’any”. Pérez va criticar la partida destinada a El Progrés, i va proposar de manera alternativa augmentar la partida econòmica als llibres de text, a les associacions de veïns, a les AMPES i a lluitar contra l’existència de pisos buits a la població.