El Ple dona llum verda al cartipàs municipal del mandat 2019-2023

1579
Ple extraordinari juliol 2019
Ple extraordinari juliol 2019

L’Ajuntament de Martorell ha donat compte, aquest dilluns en un Ple extraordinari, del cartipàs per al mandat de 2019 a 2023 que manté l’estructura en tres grans àrees: Econòmica, d’Organització i Règim Interior; Territori i Sostenibilitat, i Serveis a les Persones. També s’han aprovat les retribucions dels grups polítics municipals, dels membres del consistori i la relació de places de personal eventual.

L’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior està coordinada pel regidor Lluís Amat qui, a més, ostenta el càrrec de regidor d’Hisenda i Règim Interior, i és el primer tinent d’alcalde. Rosa Cadenas és la titular de la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç i Lluís Sagarra el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, i tercer tinent d’alcalde.

Lluís Esteve és al capdavant de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, sent el regidor de Serveis Urbans i Via Pública. La Regidoria de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge, està dirigida per Albert Fernández.

L’Àrea de Serveis a les Persones té al capdavant la regidora Cristina Dalmau, segona tinenta d’alcalde i regidora de Benestar Social i Gent Gran. La Regidoria de Joventut la porta Raquel Sans; la d’Esports, Gerard Mimó; la d’Ensenyament i Salut, Soledad Rosende; la de Participació, Igualtat, Infància, Adolescència i Cooperació, Belén Leiva, i la de Cultura, Patrimoni Històric i Museus, Andreu González.

Aportació econòmica als grups polítics municipals

El Ple ha aprovat l’aportació econòmica als grups polítics municipals, amb els vots a favor de l’equip de govern (Junts per Martorell), els vots en contra de PSC, Movem i ERC, i l’abstenció de Ciutadans. Un 10% de les retribucions és una quantitat fixa de 900 euros que rep cada grup municipal i el 90% restant és una quantitat variable, en funció del nombre de regidors de cada formació.

Retribucions de l’equip de govern i l’oposició

En el Ple també es van aprovar les retribucions dels membres de l’equip de govern i de l’oposició. En aquest mandat no hi haurà cap regidor de l’equip de govern amb dedicació exclusiva, tots tindran dedicació parcial, inclòs l’alcalde, i s’hi ha fixat un mínim de dedicació del 50% de la jornada laboral. L’alcalde tindrà una retribució de 2.100 euros bruts al mes; el primer tinent d’alcalde rebrà 1.750 euros bruts al mes, i la resta de regidors de govern percebran 1.400 euros bruts mensuals. Aquestes retribucions són incompatibles amb altres retribucions per assistència a òrgans col·legiats o dietes.

Els regidors de l’oposició rebran 492 euros per assistència als plens municipals i les retribucions que els corresponguin segons els òrgans dels quals formin part. Els regidors de l’oposició membres de la junta de portaveus se’ls retribuirà amb 200 euros; com a membres vocals de les comissions informatives permanents i no permanents rebran 77 euros; per l’assistència com a vocals al Consell Rector del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) rebran 85 euros; i per l’assistència com a vocals a la comissió de govern del PMSAPM rebran 85 euros; finalment, els regidors de l’oposició membres del Consell Escolar Municipal tindran una aportació econòmica de 43 euros. Els regidors de l’oposició rebran per assistència als òrgans col·legiats una retribució econòmica que anirà des de 7.000 a 12.000 euros bruts anuals.

El punt s’ha aprovat amb els vots a favor de Junts per Martorell, l’abstenció de PSC i Ciutadans i els vots en contra de Movem i ERC.

El cartipàs contempla quatre places de personal eventual: el responsable del Pla d’Actuació Municipal (PAM), el coordinador de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior, el cap de Premsa i Comunicació i el cap de Protocol i Relacions Institucionals de l’Alcaldia.

Els plens, el tercer dilluns de mes

La nova corporació municipal ha aprovat que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament es continuaran fent el tercer dilluns de mes no festiu, a les 20.00 h, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Martorell.