El ple municipal aprova el Padró d’habitants de Martorell xifrat en 27.694 habitants

682

El ple municipal d’aquest dilluns 18 de gener ha donat la conformitat al nombre d’habitants de Martorell que, en data 1 de gener de 2015, s’ha situat en 27.694. El punt ha estat aprovat per 20 vots a favor i una abstenció. Aquesta xifra, elaborada per l’Instituto Nacional de Estadística, representa un lleuger descens poblacional de 201 habitants respecte a les dades d’un any abans.

El principal punt de l’ordre del dia del primer ple ordinari de 2016 ha estat aprovat amb els 11 vots de l’equip de govern de CDC i ERC, els 4 del PSC i de Movem Martorell i el del regidor del PP, i amb l’abstenció de la regidora de Som Martorell. L’aprovació per part de la corporació municipal suposa el tràmit a complir de la resolució que elabora l’Instituto Nacional de Estadística, que dicta instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

D’aquest informe se’n deriva que, amb data 1 de gener de 2015, la població de Martorell es situava en 27.694 habitants, una xifra lleugerament inferior als 27.895 registrats just un any abans.

Part de control sense novetats
A la part de control, s’ha donat compte sense novetats de les resolucions d’alcaldia i del compliment del que es preveu sobre personal eventual en les bases de règim local, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.