El Ple Municipal ordinari del mes de febrer se celebra aquest dilluns

514
Sala de Plens Ajuntament de Martorell
Sala de Plens Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebra dilluns, 18 de febrer, la sessió ordinària del Ple Municipal. Amb una desena de punt en l’ordre del dia, es podrà seguir en directe a partir de les 20.00h a través de Ràdio Martorell (91.2 FM) i de l’streaming de l’emissora municipal.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (21-01-19).

2. Proposta d’aprovació inicial de modificació de les bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2019 (EXP. 3849/2018).

3. Proposta sobre recuperació d’ofici del domini públic ocupat sense llicència ni autorització (EXP. 4246/2018).

4. Proposta d’aprovació de les retribucions per a l’exercici 2019 del personal funcionari, laboral i eventual de la plantilla de l’Ajuntament de Martorell (EXP. 636/2019).

5. Proposta de resolució de les al·legacions formulades envers l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per regular les condicions d’emplaçament dels clubs, associacions i/o entitats similars de consumidors de tabac, cànnabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses, al municipi de Martorell, i aprovació provisional d’aquest pla (EXP. 4378/2017).

6. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per a garantir el Servei de Pediatria als centres d’atenció primària.

B) Activitat de control

7. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia del mes de gener de 2019.

8. Interpel·lacions.

9. Preguntes.

10. Precs.