El PROCICAT aprova mesures per a la realització d’activitats extraescolars i sortides

145
Casal d'Estiu 2020

El PROCICAT ha aprovat avui el document d’especificitats del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació a les activitats extraescolars, colònies i sortides. Aquest document, elaborat conjuntament pels departaments d’Educació, Salut i Interior, la Secretaria General de l’Esport i la Direcció General de Joventut, té com a objectiu concretar les indicacions que es van donar el mes de juliol en relació a l’organització d’aquestes activitats per tal que es puguin realitzar en condicions de seguretat.

Així doncs, proposa mesures que segueixen la pauta de la resta de protocols: grups estables i constants per garantir la traçabilitat dels contactes estrets, mesures en relació a l’ús de la mascareta, aspectes organitzatius com són l’ús de les dutxes i vestidors, i altres mesures de prevenció, seguretat i higiene com la ventilació, neteja i desinfecció dels espais o el rentat de mans i del material utilitzat.

Pel que fa a les extraescolars, el document s’aplica a les organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d’alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals. També s’apliquen, amb caràcter subsidiari i sempre que no hi hagi una regulació específica, a les activitats i modalitats formatives en centres no educatius.

Entre les novetats en la realització de les activitats, el protocol estableix que s’haurà de realitzar un registre diari de l’assistència dels integrants del grup estable (esportistes, monitors, etc.) que s’ha de conservar al menys durant 1 mes.

En relació als espais en els quals es realitzaran les activitats extraescolars, el document preveu que la superfície d’espai disponible ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada participant i, sempre que sigui possible, que les activitats tinguin lloc a l’aire lliure. També especifica que l’ús de la mascareta és obligatori a partir dels sis anys, excepte quan s’estigui realitzant una pràctica esportiva que sigui incompatible, en les classes d’instruments de vent i de cant, i quan l’ús estigui contraindicat per motius de salut.

Els vestidors només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup estable de les activitats extraescolars i, tant als vestidors com a les dutxes, caldrà mantenir la distància de seguretat i, per tant, el nombre de persones que els utilitzin simultàniament ha de garantir-ho.

En el cas que hi hagi sospita o detecció de contagi s’aplicaran els procediments habituals determinats per al funcionament habitual dels centres educatius.

Sense perjudici d’allò que s’estableixi en les regulacions específiques de les competicions federades i de les activitats realitzades en el marc dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, els esdeveniments esportius o celebracions que tinguin lloc en els centres educatius es realitzaran sense l’assistència de públic.

En referència a les colònies i sortides escolars, les d’un dia s’organitzaran en grups estables de convivència que seran coincidents amb els grups definits per l’activitat lectiva i tindran un o varis monitors que hi interactuaran de manera transversal. S’especifica que poden conviure diferents grups de centres educatius diferents en una mateixa instal·lació sigui amb allotjament o sense, sempre i quan es respectin els grups de convivència i la distància de seguretat entre aquests. El document també indica que s’ha de disposar d’un pla de neteja i desinfecció adaptat a cada instal·lació, als seus espais i usos (menjadors, habitacions, aules, espais esportius, lavabos i dutxes).

Dades de contagi a Martorell

Pel que fa a les dades concretes de l’epidèmia a Martorell, avui hi ha dos pacients, un de fora del municipi i un de Martorell, positius de coronavirus ingressats a l’Hospital Sant Joan de Déu, on hi ha nou persones aïllades pendents del resultat de la prova. A l’Hospital Sagrat Cor avui no hi ha cap persona ingressada amb positiu. I tenim 50 veïns i veïnes de Martorell positius confinats al seu domicili. La taxa de reproducció del virus a Martorell avui és del 1,05 i el risc de contagi ha baixat una mica i ara és alt. Avui no hem de lamentar cap defunció. Hi ha cinc grups escolars afectats: tres a l’Institut Joan Oró i dos a l’Escola Mercè Rodoreda. Aquests són els grups confirmats i informats de manera oficial pel Departament d’Educació de la Generalitat.