El ‘Programa d’Enfortiment de la Personalitat’ ajuda a prevenir conductes de risc dels joves

417

La Regidoria de Joventut, a través de la fundació C-Fronts (Clínica en les Fronteres), ha desenvolupat als instituts el Programa d’Enfortiment a la Personalitat (PEP) per tal d’incidir en la prevenció de conductes de risc entre els joves. El PEP es realitza des de fa 7 anys i forma part del Programa Engranatge, un catàleg de serveis educatius que l’Ajuntament de Martorell ofereix als centres.

El PEP ha potenciat el treball preventiu i ha dotat els joves estudiants d’eines i recursos, amb la finalitat de poder decidir en un futur i acompanyar-los en el procés de maduresa. El programa, plantejat en termes de salut per als alumnes dels instituts martorellencs, del Pla de Transició al Treball (PTT) i la Institució Escolar UEC Balmes, ha propiciat un pont entre l’àmbit de la salut i l’àmbit educatiu, entès com el format pel sistema família-escola-alumne-entorn.

La regidora de Joventut, Cristina Dalmau, ha dit que “l’objectiu és estimular i propiciar l’obertura cap al desenvolupament personal d’hàbits, actituds, valors i habilitats socials saludables que ajudaran a enfortir la personalitat del jove i el faran menys vulnerable”. Es treballa mitjançant una metodologia lúdica, activa i participativa, a través de contes, jocs, dinàmiques i grups de discussió. Les aportacions d’informació sempre estan condicionades als propis interessos del grup i es donen en funció de l’edat.

Temàtiques

Els alumnes d’ESO del Joan Oró, Pompeu Fabra i La Mercè han treballat l’autoestima, la valoració de les qualitats personals, la construcció d’identitat personal, la pressió grupal, el manteniment de l’autonomia personal, l’ús i abús de les noves tecnologies, la diferència entre informació íntima i no íntima, la promoció de la salut, l’assumpció de responsabilitats i compromisos, la presa de decisions i la resolució de problemes personals. Els alumnes del PTT i la UEC Balmes han fet sessions sobre sexualitat, ús i abús de substàncies i autoestima.

Procediment

Cada taller consta de cinc sessions, segons ha comentat la regidora, “es proposa un joc en el qual intervenen els alumnes, s’analitza el joc i què li ha mobilitzat a cadascú, es dóna informació concreta, segons demanin els alumnes, es fa una síntesi de l’experiència i es respon un senzill qüestionari d’avaluació i autoavaluació de l’activitat”, ha dit Dalmau.