El programa ‘Ocupa’t-3 Dones’ clou amb un percentatge d’inserció laboral del 53%

367

El programa Ocupa’t-3 Dones va finalitzar el passat mes de desembre amb un percentatge d’inserció laboral del 53% de les seves participants donant pas a la nova edició Ocupa’t-4 Dones, que es troba en fase final de selecció. Durant la passada edició, 70 usuàries del Servei Local d’Ocupació de Martorell van participar del projecte aconseguint 37 d’elles una oferta laboral.

L’objectiu principal del programa Ocupa’t-3 Dones és oferir eines i recursos a les 70 participants ajudant a desenvolupar les seves competències professionals per tal de reconduir la seva situació laboral. El programa ha finalitzat amb uns resultats molt favorables; de les 70 participants 37 estan actualment treballant o han treballat durant el programa, el percentatge d’inserció laboral ha estat del 53%, aconseguint així els objectius marcats a l’inici.

Accions formatives i pràctiques en empreses

El projecte ha combinat durant aquests dotze mesos, accions d’orientació i formació amb pràctiques professionals no laborals en empreses, tutories, accions ocupacionals i promoció de l’ús de les noves tecnologies. S’han realitzat 400 tutories individuals i 12 tallers per millorar les eines de recerca de feina que han comptat amb l’assistència de 59 participants. També s’han programat 6 tallers en col·laboració amb els Serveis Socials de l’Ajuntament (SIAD).

En matèria de noves tecnologies, s’ha realitzat un taller d’Informàtica Bàsicaper a 13 de les participants i, com a formació professionalitzadora, s’ha realitzat el curs de Caixera reposadoraper a 11 participants, que han pogut adquirir coneixements en l’àrea de venda i atenció al públic i han pogut realitzar pràctiques professionals en empreses del municipi.

Gràcies a la col·laboració de diferents empreses de Martorell i rodalies les participants de l’Ocupa’t-3 Dones han tingut l’oportunitat de realitzar pràctiques en empreses per posar en pràctica els coneixements assolits durant els cursos realitzats en el projecte segons els seus perfils professionals.

El programa ha gestionat un total de 16 convenis de pràctiques formalitzats i 13 alumnes han realitzat aquestes pràctiques en empreses de perfils administratius, comptables i venda i atenció al client.

De les 70 participants en el programa, 37 dones han aconseguit signar un contracte laboral, el 50% dels quals a jornada completa i l’altra meitat a temps parcial. La resta de participants es troben en procés de recerca de feina.

Empreses col·laboradores

Les empreses col·laboradores que han donat una oportunitat laboral a les participants han estat: Kabaena Directorship (5 convenis de pràctiques, dels quals dos s’han convertit en contractes de treball, Les Mil Coses de la Toñi (amb 1 conveni signat), Fornell Consultors S.L.P (amb 2 convenis), Linx Consulting Formació i Recursos Humans S.L (col·laborant amb 1 conveni signat) i Bricorama Iberia S.L (amb 7 convenis gestionats).

Altes recursos formatius i ocupacionals

A banda de les accions formatives emmarcades en el programa Ocupa’t-3 Dones, s’ha derivat a les usuàries a altres recursos formatius o ocupacionals organitzats al Centre de Promoció Econòmica: manipulació d’aliments, carnet de carretoner i plataforma elevadora, tallers de recerca de feina, atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, confecció i publicació de pàgines web o anglès per a atenció al públic.

Programa ‘Ocupa’t Dones’

El programa Ocupa’t-3 Dones està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc del projecte Treball als barris, cofinançat pel Fons Social Europeu i impulsat perl’Ajuntament de Martorell a través de la Regidoria de Promoció Econòmica amb l’objectiu de promoure l’ocupació entre les dones, un dels col·lectius més afectats per la crisi i amb més dificultats.

Les dones interessades a participar al programa Ocupa’t-4 Dones, encara poden realitzar la seva presinscripció, omplint el formulari de preinscripció online, a la pàgina web del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner, o de manera presencial al mateix Molí Empresa (camí del Riu s/n).