El Punt PAE de Martorell, número 10 en el rànquing d’altes del Termòmetre PAE de Barcelona

409

El Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) de l’Ajuntament de Martorell, ubicat al Molí Empresa, es troba en el número 10 del rànquing d’altes del Termòmetre PAE de la Diputació de Barcelona. El Termòmetre PAE és una eina elaborada pel Servei de Teixit Productiu per tal d’informar de les dades d’activitat dels punts PAE i promoure la tramitació, gratuïta i telemàtica, de constitució d’empreses.

Aquesta eina consisteix en presentar un rànquing d’altes de l’any en curs i un rànquing d’altes acumulades des de la creació de cada punt PAE. També s’informa, mitjançant un parell de gràfics del nombre d’altes en relació a la tipologia de punts PAE (si és tracta d’una entitat pública o privada) i de l’evolució anual d’altes realitzades des dels ens locals per al darrer any.

19 altes des de l’inici del servei

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell des que va esdevenir Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) al mes de maig de 2014, ha tramitat un total de 19 altes a través d’aquest servei, 16 altes com empresaris individuals i 3 altes d’activitat com a Societat de Responsabilitat Limitada (SL).

“Fins ara assessoràvem als emprenedors pel que fa la documentació que havien de portar a Hisenda o la Seguretat Social. Ara, agilitzem el procés i amb un únic tràmit enviem tota la documentació telemàticament”, explica Sandra Alarcón, tècnica d’Empreses i suport a l’Emprenedoria.

Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)

Els punts PAE es creen a partir de la Llei de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització per agilitar al màxim els tràmits de constitució de noves empreses a través dels processos telemàtics que possibilita el document únic electrònic del sistema de suport del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). En aquest sentit, quan un emprenedor opta por iniciar els tràmits de creació d’una empresa des d’un PAE, implícitament està utilitzant el sistema CIRCE.

Aquests punts PAE tenen una doble missió. Per una part, presten serveis d’informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d’activitat de l’empresa; i per l’altra, permeten iniciar el tràmit administratiu de constitució de l’empresa a través del Documento Únic Electrònic (DUE).

Els PAE s’encarreguen de facilitar la creació de noves empreses, l’arrencada efectiva de la seva activitat i el seu desenvolupament a través de la prestació de serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

La tramitació telemàtica ofereix major agilitat a l’hora de crear una empresa que la tramitació presencial. A més a més, requereix menys desplaçaments als diferents organismes. La tramitació telemàtica implica els diferents organismes competents en la creació d’una empresa, permetent la comunicació entre ells i accelerant la creació de la mateixa.

Noves tramitacions

Els emprenedors que hi estiguin interessats poden legalitzar la seva activitat de forma pràcticament immediata, gratuïta i amb un únic desplaçament al Centre de Promoció Econòmica, al Molí Empresa, que acull la prestació d’aquest servei.

Per a accedir i ser assessorat cal sol·licitar cita mitjançant correu electrònic a salarcon@martorell.cat, o trucant al tel. 937 753 101.