El sector de la telefonia encapçala les reclamacions de l’OMIC de 2018

371
OMIC
OMIC

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Martorell ha obert 643 expedients de reclamacions l’any 2018. El sector que ha suscitat més demandes ha estat el de la telefonia mòbil. La majoria de consultes han estat registrades de manera presencial, tot i que ha augmentat l’ús del correu electrònic a l’hora de fer els tràmits.

Dels 643 expedients registrats el 2018, 165 s’han resolt favorablement, 260 no s’han pogut resoldre o la mediació ha tingut poca viabilitat, 17 han estat traslladats a una altra administració, en dos casos les parts s’han desentès, i la resta estan pendents de finalitzar o en via judicial. Les reclamacions de telefonia han estat 161, seguides de les relacionades amb subministraments (92), comerç (87), entitats bancàries (84) -que han augmentat per les reclamacions de les clàusules terra-, i assegurances (41), ha apuntat Ferran Riera, responsable de l’OMIC.

Ferran Riera, responsable OMIC

La majoria de consultes han estat registrades presencialment (515), rebudes per correu electrònic (97), per full de reclamacions o derivades de l’Agencia Catalana del Consum (24) i telefònicament (7). Ferran Riera ha destacat que han augmentat les consultes per correu electrònic i ha recomanat aquesta via, ja que accelera el procés i descongestiona l’oficina.

Ferran Riera, responsable OMIC

L’any 2017 l’OMIC va registrar 667 expedient, 218 resolts satisfactòriament. Principalment, es van tramitar reclamacions relacionades amb entitats bancàries (149), telefonia (102), subministraments (95), comerç (88) i assegurances (39).

L’OMIC s’encarrega de gestionar les denúncies i acomplir les tasques d’inspecció en matèria de consum. Media en les reclamacions, informa, orienta i assessora les persones consumidores sobre els seus drets i deures, i les formes d’exercir-los. Reben i tramiten les queixes, reclamacions i denúncies.

Ferran Riera, responsable OMIC

L’oficina es troba a la plaça de la Vila, 7. L’horari d’atenció al públic és dilluns, dimecres i divendres, de 9.30 a 13.30h, amb cita prèvia al 937753752 o omic@martorell.cat.