El Servei de Teleassistència creix en nombre d’usuaris i rebaixa el seu cost

1123
Servei teleassistència
Servei teleassistència

El Servei Local de Teleassistència augmenta a Martorell en 45 persones. L’any 2017 es van registrar 357 usuaris enfront dels 312 de l’any 2016. El preu d’aquest servei d’atenció a persones en situació de dependència és inferior a l’índex de referència que marca la Diputació de Barcelona. A la demarcació de Barcelona el servei ha crescut gairebé un 11% en el mateix període.

La teleassistència és una ajuda tècnica (telealarma) que “permet prevenir situacions de risc en el domicili de manera que es facilita la permanència de la persona gran en la seva llar el màxim de temps possible, sense sentir-se aïllades i mantenint una qualitat de vida acceptable”, segons ha explicat la regidora de Benestar Social, Cristina Dalmau.

És un servei permanent (24 hores al dia durant els 365 dies de l’any) que connecta a l’usuari amb un centre d’atenció d’alarmes on es gestionen els serveis necessaris per atendre la urgència que s’ha presenta en el domicili (061, unitat mòbil, familiars…).

L’accés al servei es realitza a través de sol·licitud i valoració del referent del servei a través d’una entrevista amb la família o usuari. Els criteris tècnics d’accés al servei són: persones majors de 80 anys que visquin soles; persones grans en situació de dependència amb suport social i familiar insuficient, o persones més grans de 65 anys que visquin soles amb problemes de salut o manca d’autonomia sense xarxa social ni familiar i persones amb grau reconegut de dependència, expedit per la Generalitat de Catalunya, on els professionals de Serveis Socials valorin la necessitat de disposar del servei.

Des de finals de 2017, el preu del Servei Local de Teleassistència s’ha reduït a Martorell, segons ha recordat la regidora Cristina Dalmau. El preu màxim de copagament que han de pagar els usuaris martorellencs per la teleassistència és de 7,21 euros al mes (13,44 com a preu base fixat per la Diputació).

Cristina Dalmau, regidora de Benestar Social

El copagament d’aquests preus públics, però, podran ser inferiors en base a la capacitat econòmica de cada usuari, avaluada pels mateixos Serveis Socials Bàsics.

Nou model centrat en la persona

Durant l’any 2017, el servei local de teleassistència de la Diputació de Barcelona ha posat en marxa un nou model centrat en la persona, l’eficiència i l’aposta tecnològica. Aquesta implantació tecnològica es du a terme a través del sistema Resposta Eficient en Teleassistència (RET). Aquest nou model permet establir la tipologia de prestació de servei que necessita cada persona en funció dels seu perfil, els seus riscos i els seus hàbits de vida.

L’atenció que proporciona el Servei de Teleassistència s’intensifica per aquelles persones en situació de vulnerabilitat i amb més riscos, amb més trucades de seguiment o visites domiciliàries, entre d’altres accions, i s’evita l’excessiva protecció de les persones més autònomes a través d’accions preventives.

El nou model de teleassistència avançada, centrat en les necessitats específiques de cada persona usuària, ha comportat, entre altres aportacions de tecnologia, la instal·lació de més de detectors i dispositius de seguretat. S’hi inclouen detectors de foc/fum, presència i caigudes, i dispositius de teleassistència adaptada a necessitats especials (teleassistència mòbil o serveis adaptats a persones amb dificultats a la parla i/o oïda o de mobilitat reduïda a les mans).

Creixement en unitats mòbils

En segon lloc, s’ha implantat un nou model operatiu d’atenció a emergències al territori. En aquest sentit, s’han ampliat les unitats mòbils per atendre emergències i realitzar seguiments. S’ha passat de disposar d’11 unitats mòbils durant el període 2013-2016 a 29 durant aquesta nova etapa. Aquest increment de flota es correspon amb la posada en marxa d’un nou model d’intervenció en el qual 16 unitats mòbils seran de primera resposta que es dedicaran a atendre emergències i contingències principalment tot i que podran donar suport a seguiments. La seva funció principal és reactiva i tindran una base territorial fixa ubicada en un ens local. A Martorell ja hi ha una base fixa. D’aquestes, cinc bases seran de 24 hores. Les 13 unitats mòbils restants es dedicaran a realitzar activitat programada i eventualment a atendre contingències. Aquestes no precisen de base territorial ja que es mouen per tot el territori en funció de les necessitats.

Reforç de les actuacions preventives

Finalment, s’han consolidat projectes com el protocol de sensibilització, prevenció i sospita de maltractaments en el marc del Servei Local de Teleassistència. Durant l’any 2017, es van poder detectar 300 casos en les comarques de Barcelona amb indicadors suficients o elevats de sospita de maltractaments els quals han derivat en la implementació de plans de seguiment i intervenció en col·laboració amb els Serveis Socials municipals. Altre projecte que s’ha consolidat com a una prestació del servei de suport fora de la llar per aquelles persones que viuen en nuclis rurals aïllats i amb escasses relacions socials, és la teleassistència mòbil, que s’incorpora com a dispositiu de foment de l’autonomia personal.