El Servei Local de Català de Martorell obre la matrícula d’onze cursos nous

1581
Cloenda Servei Local de Català
Cloenda Servei Local de Català

El Servei Local de Català (SLC) de Martorell, del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), ofereix per al nou període 2019-20 onze cursos de català, vuit de presencials i tres de semipresencials. Tots, a excepció del C2, tenen una durada de 45 hores, amb dues sessions setmanals de dues hores cadascuna. Les inscripcions començaran el 12 de setembre i les classes, el 30 del mateix mes.

Pel que fa als cursos presencials, n’oferirà dos d’Inicials -per a persones que no saben parlar ni escriure cap llengua romànica- a la mateixa hora: dimarts i dijous d’11.30 a 13.30h. El Bàsic 1 -també punt de partida de l’idioma- s’oferirà dilluns i dimecres de 9.15 a 11.15h; dilluns i dimecres d’11.30 a 13.30h, i dilluns i dimecres de 17.45 a 19.45h.

L’Elemental 1 -per als qui ja parlen català però els falta fluïdesa- s’impartirà els dimarts i dijous de 17.45 a 19.45h. Les classes d’Intermedi 1 tindran lloc els dilluns i dimecres de 9.15 a 11.15h. El Suficiència 1 serà els dimarts i dijous de 9.15 a 11.15h. Tot plegat suposa una oferta hipotètica de 200 places, atès que cada grup pot acollir a 25 persones.

En referència als nivells semi presencials, es podrà cursar dos nivells escrits, Suficiència 1 i C2 –abans conegut com a nivell D–, així com el Bàsic 1. Aquests cursos es fan en un entorn virtual, Parla.cat o Aula Mestra, amb l’ajuda d’una tutora. Jordi Bolea, tècnic de normalització del SLC de Martorell, desgrana cadascuna de les opcions per als alumnes.

Jordi Bolea, tècnic del Servei Local de Català de Martorell
Cursos de Català del SLC 2019-20
Cursos de Català del SLC 2019-20

En els cursos presencials, el CPNL expedirà un certificat d’assistència i assoliment als alumnes que, a més d’haver assistit al 75% de les classes del curs, superin l’avaluació. El certificat serà d’assistència per als alumnes que no hagin superat el curs i hagin assistit al 75% de les classes. En els cursos en línia, el CPNL expedirà un certificat de seguiment i assoliment als alumnes que, a més d’haver fet satisfactòriament les activitats que corresponguin, superin l’avaluació, i un certificat de seguiment als alumnes que hagin fet les activitats requerides.

Jordi Bolea, tècnic del Servei Local de Català de Martorell
Cursos de Català del SLC 2019-20
Cursos de Català del SLC 2019-20

Al preu oficial dels cursos s’hi poden aplicar descomptes del 50% (jubilats, pensionistes, famílies nombroses generals, famílies monoparentals generals i persones amb discapacitat) o del 70% (aturats, persones en situació de precarietat, famílies nombroses especials i famílies monoparentals de categoria especial).

Enguany, l’alumnat que cursi el Bàsic 1 i el Bàsic 2 també podrà gaudir de la matrícula gratuïta del curs Bàsic 3. Per tant, s’incentiva la continuïtat de l’aprenentatge i l’obtenció d’un nivell de coneixements (el títol homologat A2).

Jordi Bolea, tècnic del Servei Local de Català de Martorell

Les inscripcions es podran fer a partir del 12 de setembre, de 10.00 a 13.00h, al Servei Local de Català (Complex Educatiu, c. de Josep Tarradellas, 11), i els dimarts i dijous de 16.00 a 19.30h. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 775 25 38 o bé escriure a l’adreça electrònica martorell@cpnl.cat.

Jordi Bolea, tècnic del Servei Local de Català de Martorell

El Consorci per a la Normalització Lingüística, creat l’any 1989 com a òrgan territorial d’aplicació a Catalunya de la política lingüística del Govern, està format actualment per la Generalitat de Catalunya, 97 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de Girona. El Consorci desenvolupa estratègies i accions per garantir l’extensió territorial del coneixement i l’ús de la llengua catalana.