Els joves del programa Garantia Juvenil acaben els seus contractes de pràctiques a l’Ajuntament

374
Garantia Juvenil
Garantia Juvenil

Els cinc joves d’entre 16 i 29 anys contractats, a través de la convocatòria de pràctiques del programa Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya, han finalitzat al mes d’abril les seves tasques en les diferents dependències de l’Ajuntament de Martorell, després de sis mesos a jornada completa. Aquest dimarts han visitat el Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner per realitzar una sessió d’orientació i emprenedoria, a càrrec de les tècniques del servei.

La contractació d’aquests joves es va fer el passat mes de desembre per cobrir cinc llocs de treball en diversos departaments de l’Ajuntament: Arxiu Municipal, Museus, Medi Ambient, Ensenyament i Esports. Els joves han comptat amb la supervisió d’un tutor que ha deixat constància de la progressió de la persona en el lloc de treball. Aquest conveni ha facilitat l’exercici pràctic dels coneixements adquirits tant en la formació reglada com en la formació laboral i l’adquisició de competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la incorporació dels joves en el mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Primera oportunitat laboral

Els joves contractats agraeixen l’oportunitat que han tingut de poder adquirir experiència i fer currículum professional, ja que és un requisit imprescindible per a la seva incorporació estable al món laboral. El programa ha permès que els joves desenvolupin una primera experiència amb el món laboral per poder sortir al mercat i evitar la seva marxa a l’estranger per manca d’oportunitats.

El  Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell ha gestionat la contractació, després de sol·licitar la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. Els joves, beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, s’havien inscrit, prèviament, com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) i disposaven d’un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols reconeguts com a equivalents per tal d’accedir-hi.

Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil està adreçada a persones d’entre 16 i 30 anys, que no hagin treballat ni fet accions educatives ni de formació en les setmanes immediatament anteriors a la inscripció. Si es compleixen els requisits, la Generalitat es compromet a oferir als candidats, en el termini de quatre mesos, una oferta de treball, unes pràctiques en una empresa o la formació necessària per a accedir al mercat laboral.

La iniciativa ofereix oportunitats per als joves, però també ajuts per a les empreses, a partir de programes de formació per a desenvolupar competències professionals; inserció en el mercat laboral, amb pràctiques o contractes laborals; suport a l’emprenedoria i l’autoocupació, i l’orientació laboral.