Els proveïdors de l’Ajuntament poden acollir-se al procediment de pagament de les factures pendents a 1 de gener de 2012

334

El Ministeri d’Hisenda ha comunicat que els proveïdors que es vulguin acollir al procediment de pagament de les factures previst en el Reial decret llei 4/2012 ho poden fer a l’Ajuntament de Martorell per dues vies: de forma telemàtica o de forma presencial.

Els proveïdors que utilitzin la via telemàtica han de conectar-se a la plataforma que a aquests efectes té el Ministeri d’Hisenda (www.meh.es). Els proveïdors que utilitzin la via presencial ho han de comunicar per escrit a l’Ajuntament de Martorell.

Atès que el termini finalitza el dia 22 d’abril, els proveïdors que utilitzin la forma presencial ho han d’entregar al departament d’Intervenció fins el dia 19 d’abril perquè l’Ajuntament ho pugui remetre al Ministeri.

Pla Proveïdors
El mes de febrer passat, el Govern espanyol va posar en marxa l’amonenat ‘Pla Proveïdors’. Un mecanisme àgil de pagament i cancel·lació de deutes pendents amb proveïdors d’entitats locals i de comunitats autònomes.

A través d’aquest mecanisme s’ofereix una solució de mig i llarg termini a les administracions territorials perquè puguin assumir aquests pagaments amb la condicionalitat fiscal i financera que garanteixi la sostenibilitat amb les seves finances.

Els proveïdors que tinguin factures pendents de cobrament amb aquestes administracions, anteriors a 1 de gener de 2012, podran acollir-se voluntàriament a aquest Pla. El ple de l’Ajuntament va aprovar adherir-s’hi en la sessió extraordinària celebrada el 28 de març.

Descarrega’t el model d’acceptació de la inclusió de proveïdors en relació a la certificada a l’acord amb el RDL 4/2012