Els viveristes Orgamice i On Control acaben amb èxit el programa Start Up Training

494

Durant els mesos de maig i juny Innobaix ha dut a terme la 5a edició del programa Start Up Training, on hi han participat dues empreses del viver Molí Empresa: Orgamice i On Control. El programa de capacitació empresarial compta amb la col·laboració amb l’Escola de Negocis EADA, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i dels ajuntaments del Baix Llobregat.

Start Up Training ofereix una oportunitat única i gratuïta al Baix Llobregat per aprendre a desenvolupar amb èxit un pla de creixement i innovació empresarial. En aquesta 5a edició, han participat 16 persones, entre elles Francisco Javier Garcia de l’empresa Orgamice i Alfons Pons d’On Control, tots dos instal·lats al viver Molí Empresa i dedicats a desenvolupar els seus projectes a través d’aquest programa.

Entre els perfils dels participants s’hi troben des d’idees en fase embrionària fins a empreses amb un cert recorregut, però que necessiten un canvi d’estratègia per diferents motius.

Aquesta nova edició ha permès a aquests emprenedors rebre formació en àrees de màrqueting, estratègia empresarial, internacionalització i moltes altres relacionades amb la innovació en l’entorn de l’empresa. El programa ha facilitat tutories individuals per ajudar-los en el seu creixement i sessions de presentacions de projectes.

Alfons Pons, participant d’On Control, ha assegurat que “a partir de treballar aspectes teòrics i molts aspectes pràctics es facilita la reflexió sobre el model de negoci i, principalment, sobre el seu creixement i les millores a incorporar en l’empresa, en el nostre cas de balanç i organització. Aquesta formació ens ha permès també adquirir eines d’avaluació i planificació fàcilment aplicables a la rutina de l’empresa”.

Javier Garcia, participant de l’empresa Orgamice, ha dit que el programa Start Up Trainingés un espai de trobada entre empreses que et permet durant un determinat temps compartir coneixements pràctics i organitzatius molt enriquidors dels seus respectius negocis, és una oportunitat per conèixer d’altres projectes i poder trobar punts de col·laboració. Aquesta formació i en especial les tutories individuals et permeten assolir una nova visió de la teva empresa per tal de buscar la seva millora”.

Continguts especialitzats

El programa, de convocatòria bianual, consisteix en vuit sessions de tres hores de formació, un workshop de presentació i dues tutories per projecte que es realitzen, al Citilab de Cornellà.

Pel que fa a la part teòrica, les sessions formatives compten amb eixos fonamentals com la idea de negoci i les seves oportunitats (sistema SCAMPER, tècniques up to down, bottom up…); màrqueting analític; màrqueting estratègic i model; lideratge pel creixement; presentació a inversors; vies de creixement (internacionalització, innovació i inversió); i, finalment, les dues tutories per assessorar a cada participant de manera individualitzada.

“De tots els cursos als quals he assistit d’emprenedors, destaco notablement la formació transversal rebuda i els coneixements que et fan adquirir d’una forma pràctica i global. Ha estat un curs intensiu i que han sabut compactar l’essencial per a propulsar a l’èxit el teu negoci. Els professionals del programa tenen molta experiència i els seus consells i la seva guia han estat fonamentals per al bon desenvolupament del projecte”, ha explicat Javier Garcia.

Finalment el passat 14 de juny va cloure el programa formatiu amb la presentació conjunta de projectes i l’entrega de diplomes d’aquesta edició a tots els participants.