Empreses, emprenedors i tècnics coneixen les subvencions per a autònoms inscrits a la Garantia Juvenil

816
Xerrada Garantia Juvenil al Molí Fariner
Xerrada Garantia Juvenil al Molí Fariner

L’Ajuntament de Martorell, a través del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner, va organitzar el passat divendres una jornada tècnica per informar sobre les subvencions per a joves autònoms del programa Garantia Juvenil. Finançada pel Fons Social Europeu i gestionada pel SOC, la Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur. Garanteix oportunitats als joves i ofereix ajuts a les empreses basant-se en formació, inserció en el mercat laboral, emprenedoria i autoocupació i orientació laboral.

L’objectiu de la jornada informativa va ser donar a conèixer l’objecte dels ajuts en el marc del programa de Garantia Juvenil i els requisits bàsics que han de reunir les persones participants. La sessió va anar a càrrec d’Àlex Llovet Térmens, cap de secció d’Iniciatives per a l’Ocupació del Servei d’Entitats d’Economia Social i Treball Autònom Serveis Territorials de la Generalitat.

La jornada va adreçar-se a joves que volen emprendre pel seu compte i que volen conèixer les línies de subvenció a què es poden acollir; a les persones que les assessoren professionalment en el procés d’emprenedoria (gestors, advocats i tècnics de Joventut, Ocupació, Promoció Econòmica o similars) i, finalment a les empreses del Baix Llobregat interessades a contractar persones joves inscrites en el programa de Garantia Juvenil.

Els assistents van aclarir els seus dubtes sobre les incompatibilitats amb altres ajuts destinats a la mateixa finalitat, els imports dels ajuts, la dotació pressupostària i sistema de pagament, i altres incentius per a persones treballadores autònomes i la contractació de joves.

Subvencions per joves autònoms inscrits al programa Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil ofereix als joves una experiència d’emprenedoria per facilitar la seva ocupació com a treballadors autònoms. Els participants han de complir amb les obligacions d’acord amb la normativa de subvencions; no haver estat sancionats en l’ordre social; no haver superat l’import màxim de subvenció provinent del Fons Social Europeu, i estar al corrent d’obligacions tributàries amb Hisenda i Seguretat Social.

Per a accedir als ajuts han d’estar inscrits al programa de Garantia Juvenil; estar donats d’alta com a autònoms abans de presentar la sol·licitud d’ajut; no haver estat beneficiari de la subvenció en les dues convocatòries anterior, i no compaginar el treball per compte propi amb el treball per compte aliè durant el període subvencionat.

Més informació

Les persones interessades en la tramitació d’aquestes subvencions poden adreçar-se al Centre de Promoció Econòmica on els assessorarem en aquesta gestió, a través del correu moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01.