Aquest darrer trimestre de 2019, l’Ajuntament modernitzarà i millorarà l’enllumenat públic a Torrent de Llops i Camí Fondo. Les tasques consistiran a substituir les lluminàries per unes noves làmpades de tecnologia LED, amb les quals s’il·luminaran millor els carrers i places, es reduirà el consum elèctric i el cost de manteniment.

L’enllumenat és un dels elements essencials de la via pública, necessari per garantir que tots puguem fer-ne ús amb seguretat en les hores en què no hi ha llum natural. “La seva millora és una de les prioritats de l’Ajuntament de Martorell, amb l’objectiu de facilitar el dia a dia i oferir més qualitat de vida als veïns i veïnes del nostre poble”, ha dit l’alcalde Xavier Fonollosa.

Aquest canvi permetrà “una il·luminació més uniforme i un consum 10 vegades menor al dels llums convencionals”, reduint així l’emissió a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle responsables del canvi climàtic, “compromís assumit amb el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), el qual portem implementant en nombroses actuacions del municipi en els darrers anys”, ha recordat el batlle.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Les tasques per a la millora de l’enllumenat al barri de Camí Fondo no preveuen talls de circulació; tan sols, l’ocupació puntual d’alguns espais de vorera. En canvi, al barri de Torrent de Llops, on les lluminàries tenen més alçada, sí que es preveuen talls de circulació i ocupació d’algunes places d’aparcament puntuals a la via pública.

Per a qualsevol consulta en relació amb aquesta acció poden dirigir-se al 93 775 34 34 o al correu electrònic serveistecnics@martorell.cat. També disposen de l’aplicació mòbil esMartorell per a notificar qualsevol incidència a la via pública.