L’alcalde Xavier Fonollosa ha signat aquest dissabte l’ampliació de la vigència del Decret d’Alcaldia del 15 de març, pel qual es prenien un seguit de mesures per a la prevenció i control del coronavirus COVID-19, les quals començaven el 16 de març i finalitzaven el 29 de març. Posteriorment, se’n va fer una modificació puntual. La pròrroga de la declaració de l’estat d’alarma per part del govern espanyol, fins al 12 d’abril, ha fet necessari allargar la vigència del decret fins que duri la situació d’excepcionalitat.

El nou decret preveu anul∙lar la celebració de la Fira de Primavera de Martorell 2020, prevista del 24 d’abril al 3 de maig, i totes les activitats que s’hi havien de desenvolupar en el marc d’aquesta.

Se suspèn la sessió ordinària del consell rector del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones, que s’havia de celebrar el dia 13 d’abril. També se suspenen les sessions ordinàries de les comissions informatives permanents corresponents al mes d’abril de 2020, que s’havien de celebrar el dia 13 d’abril de 2020, i la sessió ordinària de la junta de govern local, que s’havia de celebrar el dia 13 d’abril.