FGC farà millores a la línia Llobregat-Anoia aquest 2019

1050
Fotografia FGC
Fotografia FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha anunciat que farà diferents actuacions de reposició d’actius i renovació d’equipaments durant aquest 2019. Les actuacions permetran millorar i garantir el servei de qualitat que FGC ofereix als seus usuaris i contribuir en el foment de l’ús del transport públic.

Entre les accions previstes destaca l’acabament dels treballs de substitució de la catenària flexible per una de rígida a la zona urbana de la línia Llobregat-Anoia. A més s’iniciaran les obres de remodelació de la platja de vies dels Tallers de Martorell Enllaç a la línia Llobregat-Anoia, una actuació que ha de permetre reposar les vies d’accessos als tallers i reordenar els diferents espais dels edificis que formen aquest centre de treball de Ferrocarrils (oficines, aules de formació, espais de les persones que hi treballen diàriament).

Els treballs de rehabilitació de via en diferents punts de les línies de tren d’FGC continuaran, renovant el carril i substituint travesses en aquells punts que requereixen una actuació de reforç. En aquest sentit destaquen les actuacions que es faran als desviaments que donen accés a l’estació de L’Hospitalet Av. Carrilet i els treballs de formigonat de via a les estacions de Sant Josep i Cornellà. També incorporarà una nova esmoladora de carril a la línia Llobregat-Anoia que permetrà millorar el confort dels usuaris i reduir la contaminació acústica mitjançant l’optimització de la superfície de rodament del carril, i substituirà tres plataformes de transport de materials pel manteniment de la infraestructura.

D’altra banda cal destacar la interconnexió elèctrica entre totes les subcentrals entre Martorell-Enllaç i Sant Boi de Llobregat de la línia Llobregat-Anoia, una actuació que ha de permetre reforçar la prestació del servei davant possibles incidències de tensió.