Hisenda aplica una nova taxa per revisió de valors cadastrals a prop de 500 martorellencs

380

Prop de cinc-cents martorellencs han rebut els darrers dies a les seves llars un document del Ministerio de Hacienda en el que se’ls notifica que han de pagar una taxa per a la revisió dels valors cadastrals per un import de 60 euros. Aquesta mesura forma part d’un procés de regularització que ha iniciat el ministeri, en el que incorpora al cadastre les reformes, construccions i ampliacions d’habitatges que no hagin estat declarades els darrers anys. L’aplicació d’aquesta mesura entre els particulars afectats suposarà també un increment de l’Impost de Béns Immobles.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, emparant-se en l’article 13 de la llei 01/2003, ha iniciat un procés de regularització per incorporar al cadastre totes les reformes, ampliacions i construccions d’habitatges que s’hagin fet a les vivendes particulars els darrers anys i que no s’han declarat al Cadastre. La mesura s’aplicarà a tots els municipis de l’estat espanyol fins el 31 de desembre de 2016.

El regidor d’Hisenda i de Seguretat Ciutadana Josep Casasayas ha aclarit que “l’Ajuntament no té cap tipus de poder de decisió en aquesta mesura, però oferim a les persones afectades tota la informació als nostres serveis de gestió tributària municipals”. Casasayas explica que “Hisenda aplica aquesta taxa de 60 euros, que es paga una sola vegada, a totes aquelles propietats que han estat millorades i que, per tant, fan que n’augmenti el seu valor”. Els afectats disposen de quinze dies per presentar al•legacions, i un mes per presentar un recurs.

Explica el regidor d’Hisenda que aquesta mesura tindrà efectes posteriors en l’Impost de Béns Immobles, l’IBI: “el nou valor cadastral serà un paràmetre que s’aplicarà a l’hora de calcular l’IBI i, per tant, tindrà efectes en tots aquells particulars que hagin dut a terme reformes, construccions i ampliacions en els seus habitatges els darrers 4 anys. Com a exemple, un particular que hagi fet obres per valor de 1.000 euros, patirà un increment de gairebé l’1%, i haurà de pagar, per tant, 10 euros més”.