Ja és disponible el nou carnet de la Deixalleria que bonifica la correcta recollida de residus

1418
Deixalleria Municipal i nau Serveis Municipals
Deixalleria Municipal i nau Serveis Municipals

El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Martorell posa a disposició dels usuaris un nou carnet de la Deixalleria Municipal. Aquest document farà possible l’obtenció d’una bonificació del 20% de la quota tributària del servei amb un mínim de sis aportacions de residus al llarg de l’any. La mesura, aprovada en el Ple Municipal d’octubre de 2018, incentiva les bones pràctiques de recollida selectiva dels residus.

El nou carnet va assignat a un habitatge i s’obté al mateix equipament del carrer de Tarragona (Polígon Industrial de Can Bros). L’objectiu és “premiar a tot bon ciutadà que recicli i faci correctament la classificació selectiva d’escombraries”, segons el regidor de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge, Adolf Bargués.

Adolf Bargués, regidor de Medi Ambient

Per a què s’apliqui la bonificació, caldrà aportar les deixalles adequades un mínim de sis cops l’any.“Només es computaran com a vàlides un màxim de dues aportacions diàries i dues aportacions en un mateix mes, vinculades a un mateix habitatge”, detalla Bargués. Amb la primera visita a la Deixalleria Municipal s’obtindrà el carnet i després es segellarà en cada nova visita.

Adolf Bargués, regidor de Medi Ambient

Podran aconseguir el carnet els usuaris i contribuents empadronats a Martorell al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i que “no siguin beneficiaris d’altres bonificacions de la mateixa taxa que ja oferim, com ara la dels majors de 65 anys”.

Fomentar bones pràctiques que estalvien diners

La taxa per a la gestió de residus és un tribut municipal necessari per cobrir els costos de recollida, transport i tractament dels residus generats a Martorell. Les bones pràctiques fan possible reutilitzar o recuperar els residus, i eviten riscos i la mala imatge de deixar-los a qualsevol lloc de la via pública.

Fent la correcta aportació a la Deixalleria “estalviem la despesa important de portar un camió per fer neteja de les bateries quan la gent hi deixa a l’exterior les escombraries o els residus impropis, com ara televisors o sofàs”. Pel regidor, és una manera d’evitar les males pràctiques de no abocar el residu al seu corresponent contenidor “per mandra o perquè no es plega abans, com en el cas del cartró”.

Adolf Bargués, regidor de Medi Ambient

Quins residus computen i quins no en la bonificació

Els residus permesos són els voluminosos (fustes, mobles, matalassos, ferralla, vidre pla de finestres i miralls, plàstic rígid, paper i cartró i restes de poda), aparells elèctrics i electrònics (televisors, monitors, neveres, rentadores, forns, microones, aparells informàtics, bombetes, fluorescents, i petits aparells) i residus especials (pintures, vernissos, coles, dissolvents, aerosols, cosmètics, olis i bateries de cotxe i moto, piles i bateries, radiografies i termòmetres, àcids i bases, plaguicides i fitosanitaris).

Per contra, no computaran les entrades de residus que es poden recollir en els contenidors del carrer (orgànica, rebuig, paper, vidre, envasos, oli i roba) i en les minideixalleries, excepte aquells que pel seu volum o dimensions tenen el risc de no poder encabir i/o bloquejar els contenidors del carrer. Tampoc els provinents de la construcció/demolició (runa), ni el conjunt de residus barrejats, industrials, sanitaris, medicaments caducats (que s’han de portar als punts SIGRE de les farmàcies), explosius, radioactius, amb amiant o no identificats.