Justícia reubicarà òrgans judicials d’edificis obsolets, entre ells els de Martorell

387

El Departament de Justícia ha enllestit els tràmits necessaris per reubicar determinats òrgans judicials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entre ells els de Martorell, que es troben en instal·lacions obsoletes i que els seus usos ja no responen a les necessitats concretes del servei.

Aquesta nova ubicació farà possible cobrir d’una forma més eficient les necessitats que es deriven del servei, d’una banda, i, de l’altra, contribuir en un futur proper a un millor desenvolupament de l’oficina judicial en aquests partits.

D’acord amb els operadors jurídics i judicials i mitjançant un concurs públic, s’han elaborat els plecs de condicions necessaris que han de fer possible l’arrendament de nous immobles amb l’objectiu de destinar-los a allotjar els òrgans judicials de Martorell, Rubí, Mollet del Vallès, Esplugues de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat, a més del de Santa Coloma de Farners, a les comarques gironines.

D’acord amb l’organització de la Generalitat de Catalunya, serà la Direcció General de Patrimoni l’encarregada de licitar el concurs públic que farà possible la reubicació d’aquestes dependències judicials.