La celebració del ple municipal es trasllada a dimarts amb motiu de la segona Pasqua

284
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorell

La festivitat de la segona Pasqua, dilluns 16 de maig, obliga l’Ajuntament de Martorell a convocar la sessió ordinària del ple municipal corresponent d’aquest mes el proper dimarts 17 de maig, a les 20.00h. Com és habitual, la sessió plenària es podrà seguir en directe per l’emissora municipal Ràdio Martorell (91.2 FM) i través del bàner del web municipal.

Ordre del dia

Part resolutiva

1-Aprovació de l’acta de la sessió ordinària: 18 d’abril de 2016.

Dictàmens de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior

2-Proposta de modificació dels representants municipals en alguns dels organismes i entitats en els quals l’Ajuntament hi té representació o hi participa.

3-Proposta d’aprovació de la retribució per dedicació parcial del regidor Albert Fernández Claramunt

4-Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, sol·licitada pels Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en relació a les obres consistents en cinc aules (espai menjador i porxo) en l’Institut Pompeu Fabra de Martorell.

5-Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, sol·licitada per la Fundació Privada Arc de Sant Martí, en relació a les obres consistents en la reforma del Centre d’Atenció Diürna Arc de Sant Martí situat a l’avinguda Camí Fondo, 18-20 de Martorell.

Dictàmens de l’Àrea de Serveis a les Persones

6-Proposta d’aprovació inicial del reglament regulador del servei públic de la Biblioteca Municipal de Martorell.

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals

7-Moció presentada pels grups municipals de Movem Martorell, PSC i SOM Martorell, de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de suport a la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

8-Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Esquerra per a la modificació de l’ordre de copagament per a les persones amb discapacitat i el compliment dels acords als que la Conselleria d’Afers Socials i Treball es va comprometre amb el sector.

9- Moció que presenten els grups municipals PSC, Movem Martorell i PP en relació a les invitacions trameses per les diferents entitats de la ciutat als membres del consistori.

Part de control

A- Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.

B- Donar compte de diversos canvis produïts en el cartipàs municipal del mandat 2015-2019.

C- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2015.

D- Interpel·lacions.

E- Preguntes.

F- Precs.