La Diputació de Barcelona analitza l’estat de salut de l’arc romà del pont del Diable

386

El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, amb el vistiplau de l’Ajuntament de Martorell, està duent a terme, aquesta setmana, unes proves de diagnosi de l’arc romà del pont del Diable que han de permetre garantir la consolidació del monument. És una actuació programada com a pas previ a la redacció del projecte de restauració de l’arc.

El pont del Diable és un monument declarat bé cultural d’interès nacional. D’origen romà, situat entre Martorell i Castellbisbal, sobre el riu Llobregat manté un arc triomfal que es troba degradat tot i la darrera restauració feta el 1928.

L’any 2010 la Diputació de Barcelona, amb el vistiplau de l’Ajuntament de Martorell, va iniciar un estudi preliminar de diagnosi de l’arc tenint en compte un seguit de despreniments detectats. El cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació, Joan Closa, explica que “es veu la necessitat d’actuar per evitar que aquests despreniments afectin no només a les persones que creuen el monument sinó la viabilitat de l’arc”.

Des d’aleshores, tècnics especialitzats, van iniciar un seguit de treballs per detectar la problemàtica que encara pateix l’arc romà i, durant aquest procés, es protegeix la part superior del monument amb unes xarxes de protecció. “Seguint la metodologia que apliquem en la restauració d’edificis emblemàtics, s’estudia què provoca aquests despreniments, l’estat de l’estabilitat de l’arc, dels materials i de les diferents restauracions que ha viscut el monument”, diu l’arquitecte Closa.

Garantir la perdurabilitat del monument

Un cop fetes les anàlisis de les mostres del rebliment extretes a més profunditat es va detectar que, segons Closa, “amb el pas del temps un seguit de carreus s’han substret i això ha provocat que el formigó romà estigui a la intemperie i es degradi. Les anàlisis ens ha dut a experimentar uns morters per a la injecció i per a la restauració de l’arc compatibles amb els materials romans i garantir, així, la perdurabilitat del monument en el temps”.

L’elecció d’un morter fluid de calç permetrà també donar continuïtat constructiva i omplir els forats o pèrdua de material a l’interior del morter de rebliment romà que es puguin detectar durant l’execució.

Aquests dies s’han muntat tres bastides tubulars que no impedeixen el pas dels vianants pel pont del Diable i en garanteix la seva seguretat. L’objecte específic d’aquesta actuació que s’està realitzant és aplicar puntualment aquests morters analitzats i testats en laboratori, per poder validar la seva idoneïtat, la fluïdesa, l’aplicabilitat, la compacitat, la resistència i la compatibilitat amb els materials existents.

Durant els mesos posteriors a aquesta aplicació, la Diputació de Barcelona realitzarà un seguiment del comportament dels materials en les parts baixes accessibles i, segons Closa, “d’aquí a quatre o cinc mesos retirarem les mostres que estem aplicant aquests dies, per a realitzar nous assaijos al laboratori i analitzar la seva efectivitat en el monument”. Aquest pas és imprescindible per a l’inici de la redacció del projecte de restauració de l’arc romà del pont del Diable.