Foto: Diputació de Barcelona
Foto: Diputació de Barcelona

La situació d’excepcionalitat generada per la crisi sanitària provocada per la COVID-19 comença a tenir un cost emocional elevat tant en determinats sectors de la població com entre el personal municipal que dona serveis directes a la ciutadania com són: policies locals, serveis d’atenció domiciliària, agents cívics, brigada municipal, serveis de neteja i recollida de residus, transports públics, serveis funeraris o personal voluntari, entre d’altres.

Aquests professionals municipals es troben amb una alta càrrega de feina, atenent en alguns casos situacions d’extrema urgència vital, com ara assumir el risc que comporta per a la salut el fet d’estar exposats al coronavirus i sense poder disposar de la totalitat dels recursos humans i tècnics habituals.

Per poder donar una resposta a aquesta realitat, la Diputació de Barcelona impulsa un Servei d’Atenció psicològica per al personal municipal de totes les localitats de la província, excepte la ciutat de Barcelona.

Aquest servei es prestarà via telefònica (93 472 50 50) i s’ha articulat a través del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. S’adreça a tots els treballadors municipals que estan en contacte directe amb la ciutadania i que, en aquets moments, es veuen sobrepassats a nivell emocional donada la novetat, gravetat i intensitat de la situació.

La finalitat és escoltar, acompanyar i reduir l’estrès provocats per aquesta emergència i la decretació de l’estat d’alarma.

L’atenció es prestarà a través d’una centraleta telefònica de la Diputació de Barcelona amb capacitat de distribució de fins a 9 trucades simultànies. El servei es donarà els set dies de la setmana amb horari de 9.00 a 20.00h,  ininterrompudament i, en principi, durant els mesos d’abril i maig.