La disminució de la demanda provoca el tancament de la llar d’infants de Pont del Diable, provisional des de l’any 2001

318

La Llar d’Infants de Pont del Diable no estarà en funcionament durant el curs 2012 – 13, a conseqüència de la menor demanda de places que hi ha hagut aquest estiu i que confirma la tendència a la baixa apreciada des de fa dos anys. Amb una capacitat de 33 places, Pont del Diable és la llar d’infants amb una oferta menor, per darrera de les 107 de Pont dels Estels i Les Torretes i les 74 de Riu de Sons.

El curs 2010 – 11, amb 372 places ocupades en les quatre llars d’infants municipals va marcar el punt més alt de la demanda. L’any següent, el nombre de nens matriculats a les guarderies municipals de Martorell va ser de 327, amb una disminució del 12 per cent. Aquest estiu, les matriculacions efectuades han estat de 288, és a dir, un 12 per cent menys també. Així doncs, en dos anys, la demanada de places a les llars d’infants municipals ha caigut d’un 24 per cent.

Una llar d’infants provisional

Pont del Diable va ser construïda l’any 2001, amb aularis prefabricats. Era una guarderia provisional, que havia de ser tancada l’any 2007 amb l’entrada en funcionament de la llar d’infants Riu de Sons. No obstant, l’augment constant de la demanda, que en aquell 2007 va arribar a ser de 267 places, va aconsellar el govern municipal de CiU de mantenir-la. Des de llavors, el creixement ha estat constant fins al màxim de 372 places del curs 2010 – 11.

Morera: “Martorell té uns preus molt ajustats de les llars d’infants”

Per a la regidora d’Ensenyament, Mercè Morera, l’increment de les taxes “que ens hem vist obligats a fer, per la disminució de les aportacions de la Generalitat, que en dos anys han caigut de 1.800 a 875 euros per alumne, no és el factor principal” perquè “la guarderia s’ha convertit en un servei bàsic per a les famílies en què els dos membres del matrimoni treballen; malauradament, hi té molta més influència l’atur.” A més, “els preus de les nostres llars d’infants continuen sent els més ajustats” dels municipis de la Diputació de Barcelona.

Menys infants

Una altra causa que explica la disminució de la demanda de les places de llars d’infants és baixa de la població. Segons una projecció dels tècnics municipals a partir del cens actual, a final d’any el nombre d’infants haurà caigut d’un 3,5 per cent, confirmant la tendència iniciada l’any 2011 en què hi va haver una baixada de l’1,1 per cent.

Aquestes disminucions fa que el tancament de Pont del Diable no alteri la capacitat de les guarderies municipals de Martorell per atendre el 100 per cent de la demanda, que han tingut des de l’entrada en funcionament de l’actual xarxa. Aquesta és una característica destacada que situa Martorell per sobre de la mitjana dels municipis de la província de Barcelona. A més, l’oferta de places públiques a Martorell (86%) també està molt per sobre de la mitjana dels municipis d’entre 10.000 i 40.000 habitants (59,50%).